STUDIUJ BIBLIĘ! "KTO NIE ZNA PISMA ŚWIĘTEGO, TEN NIE ZNA CHRYSTUSA" (ŚW. HIERONIM)

2023-10-01 16:01:11(ost. akt: 2023-10-01 18:09:30)

Autor zdjęcia: Facebook/Warmińska Szkoła Biblijna - Dzieło Biblijne

Za chwilę początek nowego roku akademickiego i ostatni dzwonek, aby zapisać się do Warmińskiej Szkoły Biblijnej w Olsztynie. Jej zajęcia odbywają się w gmachu, w którym studiują też świeccy studenci teologii i klerycy Seminarium Duchownego „Hosianum”. Obecnie jestem studentką trzeciego roku tej Szkoły, w której zgłębiam wiedzę na temat Pisma Świętego.
Na Wydziale Teologicznym mojego uniwersytetu prowadzę też wykłady dla studentów świeckich, jak i dla Formacji Kapłańskiej, tak więc w tym samym tygodniu raz jestem wykładowcą, a drugi raz słuchaczką. Jest to ciekawe doświadczenie – być w tej samej sali i widzieć ją z różnych stron – jako nauczyciel i jako pokorny student. Piszę to, aby zachęcić do skorzystania z oferty tej szkoły wszystkich, także tych, którzy już studia skończyli i być może wydaje się im, że mają już określoną wiedzę i więcej nie potrzebują. Tymczasem jest wprost przeciwnie. Wszyscy jej nieustannie potrzebujemy, zwłaszcza w tak ważnej materii jak ciągłe poznawanie i zgłębianie Słowa Bożego, co dla chrześcijan zwłaszcza, powinno być jak oddychanie czystym, świeżym powietrzem. Dlatego studiują tu gospodynie domowe, nauczyciele akademiccy, dziennikarze, lekarze, psychologowie, bibliotekarze, inżynierowie, emeryci i wielu innych.

Misja Szkoły

Jak czytamy na stronie Archidiecezji Warmińskiej misją i celem naszej Szkoły jest: „Pogłębić znajomość Pisma Świętego/ Spotkać w nim osobowego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego/ Odczuć moc działania Słowa Bożego w życiu osobistym/ Pogłębić duchowość biblijną/ Odnaleźć swoje miejsce w Kościele Jezusa/ Usłyszeć odpowiedzi na osobiste pytania wiary i moralności”. Osobiście zawsze miałam potrzebę zdobycia większej wiedzy na temat Pisma Świętego niż tylko słuchanie fragmentów czytań biblijnych w czasie mszy świętej w Kościele. Od czasów uczestnictwa w oazach, jako dziecko i nastolatka, zawsze starałam się mieć przy sobie Pismo Święte. I kto wie, czy to nie ono uratowało mnie w okresach, gdy pogrążałam się w duchowych ciemnościach. Bo nie wystarczy tylko czytać Pismo Święte, ale trzeba też nim żyć. [„Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie’’ (Jk 1, 22)]. Ono jednak sprawiło, a właściwie słowa w nim zawarte, że balansując na cienkiej linie pomiędzy złem i dobrem, finalnie Słowo Boże ustrzegło mnie przed zgubą i zatraceniem duszy. Dlatego, starając się codziennie czytać Pismo Święte od wielu już lat, robiąc przy tym zapiski, wzrastała we mnie potrzeba wejścia głębiej w rzeczywistość Biblii, która dziś jest, mówiąc za o. Augustynem Pelanowskim - „moim orężem”. I jak dalej mówi o. Augustyn, znakomity znawca Pisma Świętego, „bo to Słowo Boże daje nadzieję, buduje wiarę, otwiera miłość, rozwiązuje problemy. Praca ze Słowem Bożym, rozmyślanie nad nim, to jest podstawa chrześcijaństwa”. Słowo Boże to także taka „lampa dla moich kroków”. Znakomicie wyraził to w poetycki sposób John Henry Newman, angielski teolog i filozof, beatyfikowany przez Benedykta XVI w 2010 roku: „prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką/ Światło odwieczne!/ noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko,/ Ty mię prowadź./ Nie proszę rajów odległych widoku,/ Starczy promyczek dla jednego kroku”. Bo Biblia, złożona z 73 ksiąg, jest po prostu światłem jaśniejącym we mgle.
Czytanie Biblii to także dla wierzących jedyna autentyczna możliwość poznania objawienia się samego Boga, Jego słowem wyrażonym w słowach ludzkich. A jak stwierdza Gianfranco Ravasi, czytanie Biblii „również dla ateistów będzie to okazja do spotkania się w zwięzłej formie z podstawowymi filarami tego wielkiego kodeksu naszej kultury zachodniej, sztuki i literatury, muzyki, filozofii i samej etyki (wystarczy pomyśleć o dekalogu!), jakim jest Biblia”. A zatem Pismo Święte mogą i powinny poznawać także osoby niewierzące. Im wiedza, która jest podawana w Szkole Biblijnej, będzie przydatna do zrozumienia i zdobycia kulturowo-społecznego kontekstu.

Inni o Warmińskiej Szkole Biblijnej

„Przełomem była dla mnie pielgrzymka do Ziemi Świętej. Tam uświadomiłem sobie swoją ignorancję nt. mojej wiary. Po powrocie oddałem się prywatnym studiom, dzięki którym stworzyłem serial dla rozgłośni radiowych pt. «Śladami Jezusa». Warmińska Szkoła Biblijna pozwoliła mi na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy. Stałem się bardziej świadomy swojej wiary i katolicyzmu. Pozwala mi to w kontaktach z innymi osobami w rozmowach na tematy religijne, używać właściwych argumentów bazujących na mojej wiedzy, również w pracy dziennikarskiej i na spotkaniach towarzyskich. Z wdzięcznością. Adam Socha”.

„Decyzja o rozpoczęciu studiów w Warmińskiej Szkole Biblijnej była jedną z najlepszych podjętych przeze mnie decyzji. Zajęcia w WSB stworzyły okazję do poznania wartościowych ludzi, ale przede wszystkim otworzyły mnie na Słowo i dały motywację do dalszej duchowej pracy nad sobą, która będzie wywierać skuteczny wpływ na sposób i styl mojego życia osobistego i rodzinnego. Wyznaczyły kierunek według słów św. Teresy z Avila: «Solo Dios basta». Z wdzięcznością. Magdalena Korejwo”.

„Dzięki wykładom w WSB stałam się bardziej świadoma wiary i jej konsekwencji w życiu codziennym. Kiedyś nie rozumiałam Starego Testamentu, był dla mnie bardzo trudny. Dziś już jest znacznie lepiej. Pragnę dalej poszerzać swoją wiedzę religijną w WSB. Z Bogiem. Anna Biernat”.

Trochę historii

Szkoła powstała w 2010 roku jako odpowiedź na Synod Biskupów z 2008 roku „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła” oraz na adhortację posynodalną „Verbum Domini” Benedykta XVI w ramach Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Jej założyciel i zarazem wykładowcą jest prof. dr hab. Zdzisław Żywica, prezbiter Kościoła Katolickiego, teolog, wybitny polski biblista, absolwent rzymskiego Biblicum, tłumacz i autor wielu publikacji naukowych, profesor Wydziału Teologii UWM. Od czasów założenia szkoły zapisało się do niej 1018 osób. Na zjazdach przewija się średnio ponad 230 osób. W 2022 roku Szkołę ukończyło 57 studentów, zaś w roku bieżącym 42 osoby. Szkoła początkowo mieściła się w salce przy Katedrze św. Jakuba w Olsztynie. Potem, wraz z przybywającą ilością zainteresowanych, Szkoła przeniosła się do gmachu Seminarium Duchownego „Hosianum”. Od momentu jej powstania szefuje jej ks. prof. Zdzisław Żywica, który mówi: „Chcemy podążać za Jezusem Chrystusem, który o Sobie powiedział: «Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem». Wgłębiając się w teksty Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu chcemy poznawać Chrystusa i drogę, którą On nam pokazuje. Chcemy poznawać Chrystusa i prawdę, którą nam głosi. Żyjemy w czasach więcej niż zamętu, wręcz chaosu. My w tej szkole, prosząc Boga o Jego błogosławieństwo i sięgając do najlepszego nauczyciela chcemy w sobie porządkować ten chaos, w którym przyszło nam żyć. To On jest jedyną Drogą, jedyną Prawdą i jedynym Życiem”. Ksiądz Dyrektor podkreśla, że słuchaczy WSB ciągle przybywa, co jest znakiem, że to dzieło jest potrzebne, a Bóg błogosławi tej inicjatywie.

Zaproszenie do Szkoły - informacje

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych ani stopnia wykształcenia, aby w Szkole studiować. Nie ma też egzaminów, sprawdzianów i wyznaczonych opłat (na koniec roku jedynie zbierana jest dobrowolna ofiara w formie tzw. tacy). Po zakończeniu trzyletniego cyklu wręczany jest certyfikat ukończenia WSB, pod jednym wszakże warunkiem, a mianowicie, że student nie opuścił więcej niż dwóch zjazdy w danym roku. Jeśli opuści więcej, to, by otrzymać finalnie certyfikat musi powtórzyć dany rok wykładów. W czasie każdego zjazdu są wykładane listy obecności, które należy podpisać pod własnym imieniem i nazwiskiem.
Po otrzymaniu certyfikatu proponuje się naszym absolwentom uczestnictwo w dalszych wykładach w ramach Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Odbywają się one w tych samych terminach zjazdów WSB i w tym samym miejscu (zawsze sala nr 15). Wykłady prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Teologii UWM w Olsztynie i zaproszeni Goście. Odbywają się one w każdą drugą sobotę miesiąca, poczynając od października, w salach Wydziału Teologii i Seminarium Duchownego, ul. St. Hozjusza 15 w Olsztynie. Wszystkie spotkania rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 8.30 w Kościele Seminaryjnym. Wykłady trwają od godziny 9.30 do 13.30. Po nich istnieje możliwość nauki języka hebrajskiego. Czas trwania to 15–20 minut. Chęć uczestnictwa w studium można zgłaszać do: Dyrektor WSB ks. Zdzisław Żywica poprzez: e-mail na adres: zdzislaw.zywica@uwm.edu.pl, telefonicznie: 606 286578, w innej formie: na pierwszych dwóch zajęciach (nie później). Wszystkie nasze spotkania mają miejsce, jak w poprzednich latach, w gmachu Seminarium Duchownego Hosianum przy ul. Kard. St. Hozjusza 15, od drugiej soboty października (14.10).

Dr hab. Zdzisława Kobylińska – nauczyciel akademicki w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, filozof, etyk, pedagog, publicystka, posłanka na Sejm III kadencji.
zdzislawa.kobylinska@gmail.com
https://www.facebook.com/zdzislawa.kobylinska

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5