Bezpieczniej na powiatowych drogach

2019-12-30 13:33:01(ost. akt: 2019-12-30 13:42:52)

Autor zdjęcia: archiwum starostwa

Dzięki inwestycjom drogowym zrealizowanym w 2019 roku w powiecie olsztyńskim mieszkańcy i turyści będą podróżowali bezpieczniej i bardziej komfortowo. Na ten cel wydano ponad 39 milionów złotych. A w planach są już kolejne inwestycje.
— Powiat olsztyński ma do utrzymania 858 km dróg. Na realizację inwestycji drogowych stara się pozyskiwać środki zewnętrzne, ponieważ w ramach subwencji otrzymuje zaledwie 4,1 mln zł. Ta kwota nie wystarcza nawet na pokrycie bieżących wydatków związanych z drogami, nie mówiąc o poważniejszych remontach czy budowie nowych dróg — mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. — Dofinansowanie z programów rządowych i unijnych stanowi więc duże wsparcie. Zarząd powiatu zabiega także o współpracę z gminami, dzięki której samorządy dzielą się kosztami, żeby zapewnić tzw. wkład własny. W gminach, które decydują się na współfinansowanie inwestycji drogowych, możemy zrobić więcej i lepiej.

Z zadań zrealizowanych w 2019 r. zakończyła się przebudowa prawie 3 km drogi powiatowej na odcinku Knopin — Swobodna w gminie Dobre Miasto. Koszt inwestycji wyniósł prawie 1,6 mln zł, z czego prawie 0,8 mln zł pokryło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę stanowi wkład własny w podziale 50/50 ze środków powiatu i gminy Dobre Miasto. Droga została poszerzona do 5 m, a jej konstrukcję dostosowano do obciążenia 100 kN. Po obu stronach powstały pobocza, przebudowano zjazdy do posesji, odnowiono przepusty i rowy. Pojawiły się znaki, a w miejscowości Knopin wyniesione przejście dla pieszych.

Koniec roku zbiegł się również z odbiorem drogi Bartąg-Ruś, której przebudowa kosztowała 6,9 mln zł. Kwota 2,9 mln zł pochodziła ze środków rządowych, prawie 4 mln zł z kolei zapłaciły po połowie samorządy powiatu i gminy Stawiguda. Prace objęły 2,3-kilometrowy odcinek, gdzie konstrukcja uzyskała parametry wymagane dla obciążenia 100 kN, droga została poszerzona do 5 m, powstały pobocza gruntowe, a z jednej strony utwardzone z kostki. Przebudowano miejsca kolizji z infrastrukturą techniczną, istniejące zjazdy oraz skrzyżowania z drogami publicznymi. Powstała ponadto wyspa z odgięciem toru jazdy przy wjeździe do miejscowości, a także zatoki autobusowe. Pojawiła się też kanalizacja deszczowa odwadniająca pas drogowy.

Mieszkańcy gminy Purda mogą już korzystać z efektów prac zrealizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Chodzi o zadanie „Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego, do powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową”. Koszt inwestycji wyniósł 13,3 mln zł, z czego 5 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 8,3 mln zł pokryły po połowie samorządy powiatu i gminy Purda.

W 2019 roku rozpoczęły się także procedury przetargowe dla wielu zadań, które będą realizowane w ramach zawartych umów o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (FSD):
— remont drogi powiatowej 1432N na odcinku Frączki — Gradki w gminie Dywity; koszt inwestycji jest zakładany na ponad 4 mln zł, z czego środki rządowe mają stanowić około 2 mln zł, reszta to wkład własny powiatu i gminy;
— przebudowa drogi powiatowej 1376N na ulicy Gietrzwałdzkiej w Bartągu w gminie Stawiguda. Wartość inwestycji została wyceniona na 676 tys. zł; połowę kosztów ma pokryć dofinansowanie, resztę wkład własny powiatu i gminy;
— remont drogi powiatowej 1376N na ulicy Gietrzwałdzkiej w Bartągu od wiaduktu kolejowego do drogi powiatowej 1372N; wartość inwestycji to blisko 1,5 mln zł, a dofinansowania 738 tys. zł, pozostałą kwotę pokryją powiat i gmina;
— przebudowa drogi powiatowej 1407N na blisko 3-kilometrowym odcinku Worławki-Żardeniki w gminie Świątki; koszt zadania oszacowano na ponad 4 mln zł, sfinansują je po połowie wojewoda i samorządy powiatu i gminy;
— przebudowa drogi powiatowej 1477N na odcinku od drogi powiatowej 1475N do Studzianki w gminie Jeziorany; wartość całkowita inwestycji to ponad 3,6 mln zł, poziom dofinansowania wyniesie 1,8 mln zł, pozostałą kwotę pokryją powiat i gmina.
— remont drogi powiatowej 1428N na odcinku Bartołty Wielkie-Leszno w gminie Barczewo.; koszt ma wynieść prawie 1,5 mln zł, środki z budżetu państwa będą stanowiły 50 proc. wartości zadania, drugie tyle ma pokryć powiat i gmina.

Wiosną przyszłego roku powinien zakończyć się realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych projekt „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo”, w ramach którego przebudowywane są drogi gminna i powiatowa na trasie Wrzesina — Prabady — Jonkowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką 527. Wart ok. 24 mln zł projekt obejmuje również budowę ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, oświetlenia, odwodnienia, zagospodarowania zieleni i budowy parkingów Bike&Ride.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5