Dwudziesty szósty radny Olsztyna

2019-02-08 16:51:13(ost. akt: 2019-02-09 23:06:14)
Logo akcji „26 Radny"

Logo akcji „26 Radny"

Autor zdjęcia: Stowarzyszenie Wspólny Olsztyn

Do poniedziałku 11 lutego mieszkańcy Olsztyna mogą wnosić uwagi oraz propozycje do projektu Uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła możliwość wnoszenia pod obrady lokalnych samorządów projektów uchwał przygotowanych przez obywateli. Rada Miasta Olsztyna przygotowała w związku z tym projekt regulaminu regulującego zasady wprowadzania takiego projektu w życie. Jego szczegóły można znaleźć na Platformie Konsultacji Społecznych Miasta Olsztyna: konsultacje.olsztyn.eu. Czytamy tam m.in. o tym, że z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa mieszkańców licząca co najmniej 300 osób, oraz, że nie może ona dotyczyć spraw, dla których przepisy prawa zastrzegają wyłączną inicjatywę innych podmiotów, w szczególności Rady lub prezydenta.

Poprosiliśmy o opinię na ten temat przedstawicieli olsztyńskich organizacji pozarządowych, angażujących się od lat w sprawy swojej „małej ojczyzny”.

– Z pewnością metodyka postępowania zaproponowana w projekcie Uchwały poprawia przejrzystość całej procedury, ale pod pewnymi względami jest nawet trudniej, bo wymaga się od wnioskodawcy bardziej profesjonalnego podejścia, niż przedtem – uważa Tomasz Birezowski z Forum Rozwoju Olsztyna – Zniechęci to wiele grup, które nie mają solidnego zaplecza prawników i ekonomistów. Wciąż o szansach przedsięwzięcia będzie decydować przede wszystkim nastawienie urzędników magistratu. Dodatkowo, jeszcze dwa lata temu każdy radny mógł samodzielnie przedstawić projekt uchwały pod głosowanie. Ale od połowy 2017 r. musi być ich już trzech. To kolejne utrudnienie dla zrzeszeń, które chciałyby dyskutować tematy niewygodne dla koalicji rządzącej miastem oraz głównej opozycji. Są przecież w Radzie miasta ugrupowania, które mają tylko jednego przedstawiciela, wymykające się schematom podziałów partyjnych na szczeblu krajowym.

Kilka lat temu Forum Rozwoju Olsztyna, wraz ze stowarzyszeniem „Warnija” i szeregiem mieszkańców miasta próbowało za pomocą obywatelskiego projektu Uchwały doprowadzić do rozpoczęcia modelowej rewitalizacji Koszar Dragonów przy ul. Artyleryjskiej. Jak mówi Birezowski: – Wiele osób poświęciło mnóstwo czasu i energii, przygotowując z pasją ten dokument. Niestety wszystko zostało wyrzucone przez przedstawicieli Rady Miasta Olsztyna do przysłowiowego „kosza" – projekt rozbił się o rzekome błędy proceduralne, a urzędnicy wykorzystali nieprecyzyjne zapisy Uchwały. – W mojej ocenie wniesienie jakiegokolwiek projektu uchwały pod obrady Rady Miasta stanie się teraz praktycznie niewykonalne – a przecież intencją ustawodawcy było upowszechnienie instytucji uchwały obywatelskiej, a nie tworzenie jej atrapy – dodaje Piotr Odoj ze Stowarzyszenia WARTOWNIA. Już samo zebranie 300 podpisów mieszkańców miasta – taki próg dla miast o wielkości Olsztyna wprowadziła nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym - będzie bardzo trudne. Do tego to wnioskodawcy danej uchwały  - obywatele miasta - mają sami przeprowadzić, i to jeszcze przed złożeniem projektu do Rady Miasta, analizę skutków finansowych i prawnych proponowanej uchwały, i jeszcze określić organ, lub jednostkę w Urzędzie Miasta, odpowiedzialną za wykonanie tej uchwały. Przepraszam bardzo, ale to nie mieszkańcy powinni wykonywać taką specjalistyczną pracę. Takie niepotrzebne i wbrew ramom ustawy rozszerzenie katalogu niezbędnych czynności, które musi podjąć obywatel by skutecznie wnieść do rady miasta projekt uchwały, nie służy przecież pobudzeniu inicjatywy obywateli miasta i wypacza intencje ustawodawcy.

Z takim stanowiskiem nie zgadza się Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta Olsztyna: - Jestem za coraz szerszym włączaniem ludzi w zarządzanie miastem i pozwolenie im na decydowanie w coraz większym obszarze zagadnień. Mamy już OBO, teraz przyszedł czas na OIA. Jak podkreśla przewodniczący: – Projekt uchwały zostanie poddany pod obrady odpowiednich komisji Rady Miasta i także tam także będzie można przyjść i przedstawić swoje uwagi lub propozycje. Komisje są przecież otwarte dla mieszkańców. W razie potrzeby zapraszam też do siebie, będę starał się pomóc każdemu w miarę swoich możliwości.

– Większość obostrzeń, wobec których zastrzeżenia wyrażają członkowie olsztyńskich ngos, wprowadziła ustawa i Rada Miasta nie może tu nic zmienić – wyjaśnia Mirosław Arczak, radny Olsztyna i lider Stowarzyszenia Wspólny Olsztyn. – My, jako Wspólny Olsztyn, będziemy namawiać do udziału w OIA i wspomagać tych, którzy będą tego potrzebowali. Nasza Akcja 26 Radny jest dla każdego i każdemu zapewnimy nieodpłatną pomoc prawną. Ten 26 Radny to właśnie grupa obywateli miasta, który wystąpią z inicjatywą uchwałodawczą, tak, jak gdyby dołączyli do 25-osobowej Rady Miasta Olsztyna w charakterze kolejnego radnego.

Wszelkie uwagi i wnioski do projektu uchwały można wnosić: za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres radamiasta@olsztyn.eu, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub też w formie pisemnej, pod adres: Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Rady Miasta, ul. Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn.

Łukasz Czarnecki-Pacyński


Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. OIU #2681613 | 195.136.*.* 14 lut 2019 17:00

  Popieram takie działania! Oby nie zostały wypaczone w trakcie przygotowań, a efekty powinny służyć ludziom. Mam nadzieję, że szybko będę jedną z 300 osób podpisujących jakiś projekt uchwały.

  odpowiedz na ten komentarz

 2. Jadwiga_MIsiak #2678945 | 89.228.*.* 10 lut 2019 08:53

  Zmiana na lepsze według zasady: "nie zawracajcie Nam (Radnym) du...znaczy gitary". OBO? Wolne żarty. Dziwne, że jedne projekty, jak np. budowa drogi na działki zrealizują, a inne nie "bo zabrakło oferentów". Mimo szczytnego celu jakim jest budowa remizy w Gutkowie, niesprawiedliwym, by nie pisać nie zgodnym z zasadami OBO, jest realizacja projektu przekraczającego wartością limit 300 tysięcy. Słyszałam, że projektów nie mozna dzielić, ani zgłaszać gdy ich wartość przekracza limit. Podobnie będzie z zamknięciem ust ludziom, którzy nie są z klanów partyjnych. 300 podpisów, adres, PESEL, itd. Najpierw starszą RODO wiedząc, że ludzie z obawy o własne dane osobowe nie podpiszą projektów uchwał.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5