Dziś o przemocy domowej mówi się częściej

2018-11-25 12:00:00(ost. akt: 2018-12-07 11:41:58)
Kampania Biała Wstążka

Kampania Biała Wstążka

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Rośnie liczba zgłaszanych przypadków przemocy domowej. Wiedzę na jej temat ma propagować kampania Białej Wstążki. Już 1 grudnia w Olsztynie i powiecie olsztyńskim czekają nas dyżury ekspertów.
Przemoc jest bardzo złożonym zjawiskiem, ale zawsze wiąże się z cierpieniem i krzywdą. Przemocy doznają właścicielki firm, żony lekarzy, robotników i urzędników. Co roku mówi się o tym w czasie wydarzeń międzynarodowej kampanii „Białej Wstążki”, którą zapoczątkowali przed laty mężczyźni. Jej celem jest walka z przemocą wobec kobiet. Inauguracja tegorocznej kampanii społecznej „Białej wstążki” odbyła się w Nowym Mieście Lubawskim, gdzie m.in. eksperci wzięli udział w konferencji „Współczesne oblicza przemocy”. Z roku na rok wiedza na ten temat jest coraz większa.

— Na pewno zwiększa się liczba interwencji w sprawie przemocy domowej, gdzie uruchamiana jest procedura Niebieskiej Karty — Joanna Rećko, zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Olsztynie, członek interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. — Myślę, że świadomość na temat przemocy domowej jest coraz większa, niż to było powiedzmy z 10, 15 lat temu.

Wychodzenie z przemocy to skomplikowany proces. W Olsztynie osoby doświadczające przemocy mogą skorzystać z pomocy m.in. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ulicy Bałtyckiej. Ofiary przemocy szukają pomocy i mają coraz większą wiedzę na ten temat.

— Dziś mówimy nie tylko o przemocy fizycznej. Dziś coraz częściej pojawia się temat przemocy ekonomicznej czy psychicznej — dodaje Joanna Rećko. — Wiele osób uświadamia sobie, że pewne zachowania również są przemocowe, choć ich rak nie postrzegały. Osoby doświadczające pomocy mogą skorzystać z pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej. Również z terapii indywidualnej i grupowej, mamy też grupy wsparcia.

Pomoc czeka już w najbliższy weekend. W sobotę 1 grudnia w godz. 10-14 w Olsztynie otwarte będą placówki zajmujące się pomocą osobom doświadczającym pomocy. W Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Jagiełły 5 będzie można porozmawiać z wychowawcą pracującym w ośrodku. Z porad zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie można skorzystać w jednostce MOPS w Olsztynie, przy ul. 1 Maja 3. Tutaj czekają konsultacje z m.in. radcą prawnym, funkcjonariuszem policji i członkami zespołu interdyscyplinarnego. W rewirze dzielnicowych I Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, przy ul. Kapitańskiej 23 dyżur będzie pełnił dzielnicowy. Funkcjonariusz będzie również czekać na posterunku policji KMP przy ulicy Barcza 13.

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

Kampania Białej Wstążki w powiecie olsztyńskim:
• GOPS Kolno — do 7 grudnia potrwa kampania informacyjna;
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie — 30 listopada w godz. 7-14 — pomoc prawna dla ofiar przemocy w rodzinie;
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście — 1 grudnia w godz. 9-13;
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach — 30 listopada w godz. 12-16;
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku — 1 grudnia w godz. 9-11 — kampania informacyjna;
• GOPS w Dywitach z siedzibą w Tuławkach — 30.11 od godz. 8 — kampania informacyjna;
• MOPS w Jezioranach — 1 grudnia w godz. 11-15 — zajęcia grup wsparcia;
• MOPS — Ośrodek Wsparcia w Biskupcu — kampania informacyjna — 3 grudnia w godz. 9-16; 4 grudnia w godz. 9-15 i 5 grudnia w godz. 16-19;


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5