Zarządzaj kontemW tym miejscu możesz zarządzać swoim kontem.

Przebudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej w Babkach Oleckich

Modernizacja sieci energetycznych to jedyne skuteczne działanie zapobiegające masowym awariom, spowodowanym przez pogodę (wiatr, śnieg), oceniają Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Spółka z o.o. Białystok, na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Opracowuje projekt modernizacji sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w Miejscowości Babki Oleckie.
Inwestycja będzie polegać na; Modernizacji linii średniego napięcia 15kV (demontaż istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia), odgałęzienie zasilające stację transformatorową 15/0,4kV nr4-25 „Babki Oleckie I” o długości 720 m. Budowa doziemnej linii kablowej SN wzdłuż drogi Powiatowej. Zostanie zdemontowana istniejąca stacja transformatorowa na jej miejsce będzie wybudowana nowa o zmienionej lokalizacji. Demontażowi ulegną istniejące przewody napowietrzne linii niskiego napięcia służące do zasilania budynków mieszkalnych wraz z przyłączami napowietrznymi zasilającymi poszczególne gospodarstwa domowe. Ponadto inwestycja będzie polegać na budowie doziemnej linii kablowej niskiego napięcia wzdłuż drogi powiatowej. Budowie złączy kablowych przy granicy posesji, budowie wewnętrznych linii zasilających od złącz kablowych do gospodarstw domowych. Układy pomiarowe z budynków zostaną przeniesione do złączy kablowych. Koszt budowy w pełni pokrywa inwestor PGE Dystrybucja S.A.
Istnieje dodatkowo możliwość modernizacji również oświetlenia drogowego w tym wymiany opraw i słupów, ale ta kwestia będzie zależna od decyzji gminy. Na obecnym etapie prac projektowych nie ustalono jeszcze stanowiska gminy i ewentualnej możliwości partycypacji w kosztach inwestycji dotyczącej oczywiście samego oświetlenia.
W najbliższym czasie PP i RIK „INKOM” wystąpi do gminy z propozycją przebudowy oświetlenia. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów związanych z oświetleniem pozostawione zostaną istniejące urządzenia oświetleniowe bez zmian. Inwestycja PGE Dystrybucja S.A. będzie realizowana niezależnie od decyzji gminy.
Projekt w całości planowany jest do oddania inwestorowi do dnia 23 sierpnia bieżącego roku. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca. Inwestycja ma być zrealizowana najpóźniej do 2019 roku. Wszystko jednak wskazuje na to, że ma szansę ruszyć szybciej. Szczegóły projektowanej budowy wraz z projektowaną lokalizacją urządzeń przedstawiono na załączonych mapkach wraz z umowami. Biuro projektowe prosi o jak najszybsze podpisanie umów i ich odesłanie, co pozwoli na szybszą realizację inwestycji.
Bez wątpienia planowana inwestycja jest szansą na to, iż kilka rodzin mieszkających przy szutrowej drodze w kierunku Golubek końcu po wielu latach starań doczeka się oświetlenia drogowego. Mieszkańcom odmawiano budowy oświetlenia twierdząc, iż słupy są za daleko i nie opłaca się montaż dodatkowych sterowników do lamp, drzewa zasłaniają. Problem braku oświetlenia końcu zostanie rozwiązany czy też znajdzie się nowa wymówka? Oprócz wspomnianych czterech rodzin jest tu prywatna firma oraz gospodarstwo rolne.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Ronald Sebastian Studnicki
Oceń artykuł:

(0)

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5