Zarządzaj kontemW tym miejscu możesz zarządzać swoim kontem.

Odpowiedź z Urzędu nadeszła 23 grudnia

Mimo iż nikt w Urzędzie gminy nie przyznał się do zaniedbania spowodowanego wcześniejszym brakiem odpowiedzi, jestem usatysfakcjonowany, bo po publikacji informacji na Portalu; Olecko wm.pl21 grudnia odpowiedź uzyskałem już dwa dni później.

Mimo iż spodziewałem się odpowiedzi od Pani Marianny Kisielskiej - odpowiedzi udzielił mi Burmistrz Wacław Olszewski za pośrednictwem Sławomira Hatalskiego – Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Poniżej prezentuję pełną treść uzyskanej odpowiedzi Burmistrza; W odpowiedzi na Pana maila z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie braku miejsc parkingowych oraz złego stanu technicznego muru wokół cmentarza komunalnego przy ulicy Gołdapskiej informuję;
1 Przedmiotowy parking, leży w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, której zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ( pas drogowy obejmuje grunty aż do muru cmentarza), wobec tego Gmina Olecko nie jest właściwa do udzielenia informacji w sprawie tego parkingu, jednakże zauważyć należy, że pas drogowy wraz z parkingiem stanowi drogę publiczną i jest ogólnodostępny dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, niezależnie od tego czy są pracownikami firmy „ Prawda” czy odwiedzającymi groby swoich bliskich.
2 Sprawa złego stanu technicznego muru wokół cmentarza jest nam znana, dlatego jego gruntowna modernizacja przewidziana była w założeniach budżetowych na 2016 rok, jednakże ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu Gminy Olecko zmuszeni byliśmy odstąpić od tej inwestycji. Jednakże zadanie to pozostaje, jako możliwe do realizacji w przypadku oszczędności w realizacji innych zadań, o czym zdecydujemy po analizie budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.
3 Budowa miejsca do składania prochów, tzw. Kolumbarium nie jest obecnie planowane, ze względu na brak zainteresowania ze strony mieszkańców.
Wacław Olszewski – Burmistrz Olecka

Według uzyskanej odpowiedzi w punkcie pierwszym, – jeśli na parkingu zaczną parkować ciężarówki mają do tego pełne prawo. Pytanie, więc kto i w jakim celu wybudował przy cmentarzu parking, na którym przyjeżdżający na groby nie mają szansy zaparkować. Pracownicy firmy z chęcią parkowaliby na terenie zakładu niestety utworzony tam parking jest zbyt mały. Są jednam możliwości na jego powiększenie, ale to zależy już od dobrej woli właściciela firmy. Stan muru cmentarnego jest w złym stanie nie od dzisiaj. Śledząc coroczne założenia budżetowe aż trudno uwierzyć, że w tym roku był nawet nieoficjalny plan takiej inwestycji.
Co do Kolumbarium mogło by ono powstać w części muru, jednocześnie oszczędzając miejsce na tradycyjne pochówki. Jeśli nie informuje się mieszkańców, że jego utworzenie zredukowałoby koszty pogrzebu i pozwoliło na zaoszczędzeniu miejsca trudno dziwić się brakiem zainteresowania jego utworzeniem. Dzięki jego brakowi Firmy Pogrzebowe mają zapewnione wyższe dochody.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Ronald Sebastian Studnicki oraz opublikowany na portalu Olecko: Odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Olecku nadeszła 23 grudnia
Oceń artykuł:

(0)

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5