Przystanek Włochy - Olecko w drodze do Europy!

2023-11-27 17:35:56(ost. akt: 2023-11-27 20:46:34)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: nadesłane

W zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oficjalnie zakończono realizację projektu pt. „Przystanek Włochy – Olecko w drodze do Europy!” nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078764 realizowanego ze środków Programu Erasmus+. W roku 2023 miejscem wyprawy były Włochy.
Przedsięwzięcie kierowane było do ogółu uczniów klas 2 i 3 technikum, kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik rolnik. Projekt umożliwił im udział w bezpłatnych stażach u renomowanych pracodawców we Włoszech, stanowiących połowę obowiązkowego czasu trwania praktyk.

Głównym działaniem w ramach projektu był 2-tygodniowy wyjazd do Włoch dla 30 uczestników oraz 3 opiekunów, który odbył się w maju 2023 roku (w terminie 1-12 maja). Miejsca praktyk dla uczniów przygotowane zostały we współpracy z partnerem projektu – Futuro e Progresso Associazione di promozione sociale. Podczas pobytu uczniowie, w zależności od kierunków kształcenia, odbyli 10 dni roboczych praktyk .

W ramach mobilności zorganizowany został również dla uczestników program edukacyjno-kulturowy, realizowany w dni weekendowe oraz w czasie wolnym od zajęć merytorycznych, dzięki któremu mogli bliżej poznać kulturę i obyczaje państwa przyjmującego. Swoim zasięgiem wycieczki objęły Padwę, Weronę, Wenecję oraz jedno z najmniejszych państw na świecie-San Marino.


Cele strategiczne projektu były spójne z przeprowadzoną wśród uczniów analizą potrzeb, założeniami programu Erasmus+ oraz Europejskim Planem Rozwoju Szkoły, a jego realizacja wpisuje się w koncepcję pracy ZSLiZ i chęci rozwoju w zakresie międzynarodowej mobilności uczniów. Odpowiadając na potrzeby młodzieży, szkoła jest w stanie realizować własne cele, poszerzać kompetencje kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników, a co za tym idzie – wpływać pozytywnie na postawy kształtowane u uczniów.

Podejmując się aktywności takich jak ta, szkoła pragnie wykształcać u swojej młodzieży umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków w świecie rosnącej globalizacji, gdzie ludzie posługują się szerokim zakresem umiejętności i wiedzy. Uczestnictwo w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w programie Erasmus+ stanowi punkt startowy dalszych planów placówki i znacząco przyczynia się do realizacji celów szkoły, określonych na podstawie zidentyfikowanych potrzeb uczniów.2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5