Budżet obywatelski 2024 gminy Olecko. Ruszyło głosowanie!

2023-11-16 12:31:12(ost. akt: 2023-11-16 17:22:54)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Archiwum UM w Olecku

Jeden projekt nieinwestycyjny i dziesięć inwestycyjnych zostaje poddanych głosowaniu mieszkańców w ramach Budżetu obywatelskiego gminy Olecko na 2024 rok. Głosowanie na projekty trwa od 15 do 30 listopada 2023 r.
Każdy mieszkaniec Gminy Olecko może zagłosować wypełniając jedną ankietę. Może to zrobić w formie:
• papierowej poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej do urny w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3 (parter, pokój nr 3) – w godzinach pracy urzędu,
• elektronicznej na platformie do obsługi Budżetu obywatelskiego gminy Olecko dostępnej pod adresem BUDŻET OBYWATELSKI GMINY OLECKO 2024
Każdy mieszkaniec może wybrać trzy spośród przedstawionych propozycji zadań inwestycyjnych przypisując im od 1 do 3 punktów.
Do głosowania mieszkańców dopuszczony został jeden projekt nieinwestycyjny. Każdy z głosujących również może przyznać projektowi liczbę punktów od 1 do 3.
Informacja o wynikach głosowania pojawi się m.in. na stronie internetowej Urzędu oraz platformie do obsługi Budżetu obywatelskiego do 18 grudnia 2023 r.
Wybrane projekty zostaną wpisane do budżetu gminy na przyszły rok, a ich realizacja rozpocznie się w 2024 r.
W ramach działań promocyjnych projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców 22 listopada (środa) godz. 17.00 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego pomysłodawcy zaprezentują swoje projekty. Spotkania odbędą się w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”.

PREZENTACJA PROJEKTÓW:

PROJEKT NIEINWESTYCYJNY

Nazwa projektu: Art tents – sztuka na osiedlach
„Art tents – sztuka na osiedlach” to projekt nieinwestycyjny mający na celu zwiększenie możliwości do rozwoju artystycznego oleckiej młodzieży poprzez realizację plenerowych warsztatów artystycznych, a następnie przygotowanie wystawy prac warsztatowych. W ramach projektu zorganizowane zostaną plenerowe warsztaty artystyczne: Warsztaty Sztuki Plastycznej, Warsztaty Pisarskie „Słowo w Akcji”, Warsztaty Muzyki Plenerowej. Warsztaty realizowane będą równolegle w 3 terminach: maj, czerwiec i wrzesień 2024 r.
Szacunkowy koszt projektu: 22 900,00 zł
Wnioskodawca: Ewa Matysiuk-Niemczewska
Obrazek w tresci

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Nazwa projektu: Wykonanie 30 stanowisk wędkarskich
„Wykonanie 30 stanowisk wędkarskich” to projekt inwestycyjny mający na celu utworzenie za „Szyjką” w części jeziora Oleckie Wielkie, zwaną potocznie „wodopojem” 30 stanowisk wędkarskich, umożliwiających łowienie ryb z brzegu. Stanowiska powstaną poprzez wykonanie wcinki w pasie trzcin szerokości 2 m oraz naturalnego utwardzenia brzegu stanowiska. Spławikowiec, spininnigista, gruntowiec będzie miał znakomite warunki do oddawania się swojej pasji. Z nowych stanowisk będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani.
Szacunkowy koszt projektu: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Jerzy Arnold Hościłło
Obrazek w tresci


Nazwa projektu: Wiata na rowery
„Wiata na rowery” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku to projekt inwestycyjny mający na celu zwiększenie komfortu dzieci uczęszczających do szkoły, jak również innych mieszkańców gminy Olecko korzystających z terenu szkoły. Aktywni fizycznie uczniowie i inne osoby korzystające z terenu szkoły coraz częściej przyjeżdżają rowerami. Obecnie nie ma miejsca, w którym można zostawić rower. Kolorowa, estetyczna wiata na rowery ze stojakami na 20 rowerów rozwiąże ten problem
Szacunkowy koszt projektu: 32 902,41 zł
Wnioskodawca: Marta Witkowska przedstawiciel Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
Obrazek w tresci


Nazwa projektu: Obiekt sportowo rekreacyjny do użytku publicznego
„Obiekt sportowo rekreacyjny do użytku publicznego” to projekt inwestycyjny mający na celu umożliwienie poprawy kondycji fizycznej i ogólnego zdrowia wszystkich użytkowników nowej siłowni zewnętrznej z urządzeniami do kalisteniki/strefy street workout, aerobowej, z urządzeniami Body Building dla zaawansowanych sportowców. Dostępność urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu zachęca do aktywności fizycznej, przyczyni się do poprawy ogólnego samopoczucia i jakości życia mieszkańców gminy. Inwestycja zlokalizowana zostanie w obrębie obecnych terenów zielonych przy Skate Parku w Olecku, w pobliżu miejsca obecnej siłowni zewnętrznej. Proponuje się, aby nowe urządzenia wzbogaciły ten teren, ewentualnie niektóre zastąpiły te, które wymagają wymiany.
Szacunkowy koszt projektu: 227 400,00 zł
Wnioskodawca: Krzysztof Marczuk
Obrazek w tresci


Nazwa projektu: Magiczny Ogród Zmysłów - Doposażenie Placu Zabaw przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal
„Magiczny Ogród Zmysłów - Doposażenie Placu Zabaw przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal” to projekt inwestycyjny mający na celu przekształcenie obecnego placu zabaw w unikalną przestrzeń edukacyjno-rekreacyjną, dostosowaną do potrzeb dzieci z różnymi umiejętnościami. Projekt proponuje kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje podział terenu na trzy strefy tematyczne: muzyczną, sensoryczną i związaną z iluzją, każda dostosowana do różnych sposobów postrzegania i uczenia się dzieci. Ze stref wyposażonych w interaktywne urządzenia edukacyjne, które stymulują zmysły, rozwijają kreatywność i umożliwiają naukę poprzez zabawę, będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Olecko.
Szacunkowy koszt projektu: 125 250,00 zł
Wnioskodawca: Ewa Brodowska
Obrazek w tresci


Nazwa projektu: Street Workout – Strefa Aktywności Fizycznej przy SP4 w Olecku
„Street Workout – Strefa Aktywności Fizycznej przy SP4 w Olecku” to projekt inwestycyjny mający na celu zróżnicowanie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Osiedla Siejnik i Gminy Olecko poprzez zakup i montaż zestawu do street workout przy szkole. Proponuje się zakup zestawu do ćwiczeń na świeżym powietrzu (street workout) przeznaczonego dla każdej grupy wiekowej. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie aktywności ruchowej i zagospodarowanie czasu wolnego nową formą aktywności mieszkańców gminy.
Szacunkowy koszt projektu: 249 947,01 zł
Wnioskodawca: Marzena Jasińska
Obrazek w tresci


Nazwa projektu: Kładka pieszo-rowerowa na Wiewiórczej Ścieżce
„Kładka pieszo-rowerowa na Wiewiórczej Ścieżce” to projekt inwestycyjny mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu przemieszczania się po Wiewiórczej Ścieżce, a konkretnie w miejscu występowania cieków wodnych, gdzie woda rozlewa się na ścieżkę powodując całoroczne błoto. Projekt zakłada wykonanie drewnianej kładki pieszo-rowerowej z barierką od strony jeziora oraz łagodnymi obustronnymi podjazdami. Po wykonaniu kładki będzie mogła skorzystać z niej każda osoba spacerująca, biegająca, jeżdżąca na rowerze, a także osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.
Szacunkowy koszt projektu: 96 000,00 zł
Wnioskodawca: Sebastian Szurgot
Obrazek w tresci


Nazwa projektu: Janusz Panasewicz śpiewa
„Janusz Panasewicz śpiewa” to projekt inwestycyjny mający na celu wzbogacenie istniejącej ławeczki Janusza Panasewicza o multimedialne urządzenie do odtwarzania fragmentu jednego utworu tego artysty. Olecka ławeczka „Panasa”, przy której każdy zainteresowany poprzez przyciśnięcie guzika, będzie mógł odsłuchać fragmentu utworu artysty, będzie służyła nie tylko promocji naszego miasta, ale również przybliży muzyczną karierę artysty.
Szacunkowy koszt projektu: 28 828,92 zł
Wnioskodawca: Barbara Sitek
Obrazek w tresci


Nazwa projektu: Rewitalizacja części plaży Skocznia
„Rewitalizacja części plaży Skocznia” to projekt inwestycyjny mający na celu stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportów plażowych na plaży Skocznia. Planowane jest, m.in. wymiana piasku, montaż nowych tulei do siatkówki oraz słupków, piłkochwytów, zakup leżaków oraz siedzisk, ponadto dosiew trawy wokół boiska, zasadzenie traw ozdobnych, aby powiększyć strefę wypoczynku dla plażowiczów. Dodatkowo zaplanowano budowę ścieżki z desek pomiędzy budynkiem znajdującym się na plaży a samą skocznią. Zadanie będzie służyło wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poszerzenie atrakcyjności plaży oraz dostosowanie obiektu pod obecny standard.
Szacunkowy koszt projektu: 55 600,00 zł
Wnioskodawca: Adam Gojlik
Obrazek w tresci


Nazwa projektu: Strefa gier podwórkowych
„Strefa gier podwórkowych” to projekt inwestycyjny mający na celu uatrakcyjnienie możliwości rekreacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z dziećmi na świeżym powietrzu poprzez zakup i montaż gier chodnikowych z termoplastu na terenie parku (chodniki/alejki) przy Targowisku „Mój Rynek”. Kolorowe gry podwórkowe wykonane przy pomocy nowoczesnych i trwałych technik są sprawdzonym sposobem na urozmaicenie wolnego czasu. Plansze są bezpieczne dla zdrowia, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.
Szacunkowy koszt projektu: 84 200,00 zł
Wnioskodawca: Beata Makarczuk-Jackowska
Obrazek w tresci


Nazwa projektu: Wesołe podwórko – budowa nowego placu zabaw przy ulicy Kolejowej
„Wesołe podwórko – budowa nowego placu zabaw przy ulicy Kolejowej” to projekt inwestycyjny mający na celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego. W miejscu istniejącego placu zabaw powstanie nowe miejsce wyposażone w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia. Nowy plac zabaw pełnić będzie również ważną funkcję społeczną, pozwoli dzieciom oderwać się od telewizorów i komputerów, umożliwi bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wśród rówieśników. Inwestycja przyczyni się do aktywizacji dzieci i integracji społeczeństwa.
Szacunkowy koszt projektu: 249 982,25 zł
Wnioskodawca: Karolina Masłowska
Obrazek w tresci

W ramach procedury Budżetu obywatelskiego gminy Olecko na 2024 rok mieszkańcy gminy ogółem złożyli 13 projektów, 11 na zadania inwestycyjne oraz 2 na zadania nieinwestycyjne, tzw. działania „miękkie”. Jeden projekt inwestycyjne oraz jeden nieinwestycyjny nie przeszedł pozytywnie weryfikacji. Projekt inwestycyjny pn. „Park rowerowych umiejętności – „U lokalsów” nie spełnił kryterium zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast projekt nieinwestycyjny pn. „Kolorowe balustrady nad rzeką Legą” nie spełnił kryterium zgodności z przepisami prawa (jego realizacja naruszyłaby trwałość realizowanego przez gminę projektu).

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5