1 mln zł na modernizację SPZZOD w Olecku Kolonia

2023-09-26 12:00:00(ost. akt: 2023-09-25 21:11:29)

Autor zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku

Milion złotych na modernizację i poprawę funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia
Zarząd Powiatu w Olecku, w trosce o podwyższenie standardu pobytu pacjentów w SPZZOD Olecko Kolonia oraz polepszenia warunków pracy pracowników tej jednostki, pozyskał dotację z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość projektu to 1.000.000 złotych, zaś wkład własny powiatu to jedynie 2% tej kwoty.

Projekt obejmuje prace ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej obiektu poprzez modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem OZE, remont kuchni, korytarzy i sal pacjentów. Ponadto zaplanowano zakup doposażenia i sprzętu w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków bytowych podopiecznych. Wykonane prace w przyszłości znacznie obniżą koszty utrzymania i funkcjonowania zakładu.

Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.12.2024 roku.

Obrazek w tresci

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5