Podsumowanie pilotażu w zakresie oceny funkcjonalnej

2023-08-30 13:30:04(ost. akt: 2023-08-30 13:22:18)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku

Powiat olecki jako jeden z 36 powiatów w Polsce uczestniczył w pilotażowym projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej. Polegał on na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Działania projektowe prowadzone były od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Celem pilotażu było przeprowadzenie badań naukowych i opracowanie różnych modeli rozwiązań, pozwalających na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. Powstały też konkretne narzędzia do wdrażania tych celów oraz do przygotowania kadr w tym zakresie.

Co udało się zrealizować w ramach pilotażu?
• Utworzyliśmy Powiatowy Zespół Koordynacji Zasobów – funkcję Instytucji Koordynującej pełniło Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku.
• Dokonaliśmy identyfikacji zasobów pod kątem budowania partnerstwa lokalnego – powstała tak zwana „mapa zasobów”.
• Zrealizowaliśmy 630 badań skriningowych (przesiewowych) rozwoju dzieci i uczniów (zbadaliśmy 420 dzieci od 6. miesiąca życia do 6. roku życia oraz 210 uczniów z terenu powiatu oleckiego).
• dla wytypowanych 10 dzieci i ich rodzin zrealizowaliśmy wsparcie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
• Zrealizowaliśmy wsparcie dla 10 uczniów i ich rodzin w zakresie pokonywania trudności edukacyjnych.
• Przeprowadziliśmy ocenę skuteczności tych działań.

Ponadto w trakcie realizacji projektu opracowaliśmy „ekomapy rodzin”, prowadziliśmy wywiady i zrealizowaliśmy wielosektorowe wsparcie tak, aby jak najefektywniej wykorzystać możliwości systemowe wielu placówek z różnych resortów. W ramach projektu dofinansowaliśmy także wsparcie, którego nie można było zapewnić zasobami powiatowymi.


Za prawidłową realizację badań wczesnego wspomagania rozwoju odpowiadała Joanna Wiśniewska, a badania w szkołach koordynowała Agnieszka Szymańska-Chodnicka – psycholodzy z PCWE w Olecku. Nad całością realizacji pilotażu czuwała Elżbieta Domasik – Dyrektor PCWE w Olecku oraz Dorota Chalecka i Halina Bogdańska z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku.

Pilotaż realizował Powiat Olecki we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Więcej informacji o projekcie: na stronie internetowej mwm.us.edu.pl.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom oraz instytucjom za wsparcie oraz możliwość współpracy. To dzięki Wam udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane działania.
Obrazek w tresci

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5