Finał projektu w OSWdG w Olecku

2023-06-29 15:00:00(ost. akt: 2023-06-30 08:47:08)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Archiwum OSWdDG w Olecku

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku zakończył realizację projektu „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku” w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałania 9.3.4 – „Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
W ramach działań projektowych:
1. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz 2 monitory interaktywne z akcesoriami i oprogramowaniem, do nauczania biologii i języka angielskiego wspomagające edukację uczniów z niepełnosprawnościami w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 5 w Olecku.
2. Wyposażono pracownię sensoryczną w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami. Podczas zajęć dzieci będą mogły rozwijać wzrok, słuch, dotyk, węch i zmysł równowagi przy pomocy zestawu do ćwiczeń sensorycznych.
3. Zakupiono wyposażenie i sprzęt do realizacji zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 5 w Olecku.
4. Wyposażono Salę doświadczania świata, w której uczniowie mogą osiągać różne poziomy relaksacji, wzmocnić doznania czuciowe, doskonalić refleks lub koncentrację oraz wzmacniać rozwój psychofizyczny. Wyposażenie sali będą stanowią zestawy kolorowych świateł, projektorów i kolumn wodnych, współgrających z muzyką.
Obrazek w tresci2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5