Zakończenie realizacji projektu „Przystanek Grecja na drodze do rozwoju”

2022-12-02 21:27:24(ost. akt: 2022-12-05 10:30:09)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: ZSLiZ

31 października 2022 r. oficjalnie zakończono realizację projektu „Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" nr 2020-1-PL01-KA102-079490 realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Miejscem wypraw była Grecja. W ramach projektu odbyły się dwie mobilności w okresie wiosenno-letnim w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022, podczas których uczniowie odbywali dziesięciodniowe praktyki w tamtejszych przedsiębiorstwach u renomowanych pracodawców w Grecji.

Przedsięwzięcie kierowane było do uczniów klas 2. i 3. technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik rolnik. 64. uczniów skorzystało z szansy na rozwój kompetencji zawodowych i językowych. W pierwszej fazie, uczniowie przeszli postępowanie rekrutacyjne, które wyłoniło najlepszych kandydatów do udziału w działaniach. Kolejno, uczestnicy wzięli udział w zajęciach przygotowujących do stażu, w trakcie których poznali lepiej kulturę, tradycję oraz historię Grecji, poprawili znajomość języka angielskiego i zaznajomili się z podstawami języka greckiego oraz przeszli zajęcia z zakresu przygotowania zawodowego.

Udział w takim przedsięwzięciu to atut w poszukiwaniu pracy. Głównym jego celem było wyrównanie szans, a także wzmocnienie aktywności zawodowej przeszłych absolwentów. Projekt był spójny z przeprowadzoną wśród uczniów analizą potrzeb, założeniami programu Erasmus+ oraz Europejskim Planem Rozwoju Szkoły. Program Erasmus + był jednocześnie odpowiedzią na realizację koncepcji pracy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku poprzez rozwój w zakresie międzynarodowej mobilności uczniów.

W tym kontekście dla szkoły niezbędne było podjęcie takiej inicjatywy, która bez wątpienia wzbogaca profil przyszłego absolwenta ZSLiZ o umiejętności zawodowe oraz wzmacnia jego pewność siebie w podejmowaniu aktywności zawodowej w przyszłości, ułatwiając życiowy start.

Atrakcyjność projektu potęgował program edukacyjno-kulturowy, dzięki któremu uczniowie mogli bliżej poznać kulturę i obyczaje Grecji.

Podejmując takie aktywności, pragniemy wykształcać u naszej młodzieży umiejętność przystosowywania do zmieniających się warunków w świecie rosnącej globalizacji, gdzie ludzie posługują się szerokim zakresem umiejętności i wiedzy. Uczestnictwo w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w programie Erasmus+ stanowi punkt startowy naszych dalszych planów i znacząco przyczynia się do realizacji celów szkoły, określonych na podstawie zidentyfikowanych potrzeb uczniów.2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5