Zagłosuj na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego

2022-11-17 12:18:09(ost. akt: 2022-11-18 08:39:59)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: Archiwum UM Olecko/W.Wójcik

Jeden projekt nieinwestycyjny i pięć inwestycyjnych zostaje poddanych głosowaniu mieszkańców w ramach Budżetu obywatelskiego gminy Olecko na 2023 rok.
Głosowanie na projekty trwa od 15 do 30 listopada 2022 r. Każdy mieszkaniec Gminy Olecko może zagłosować wypełniając jedną ankietę.

Może to zrobić w formie:
• papierowej poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej do urny w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3 (parter, pokój nr 3) – w godzinach pracy urzędu,
• elektronicznej poprzez aplikację aktywną od 15 do 30 listopada na stronie www.olecko.pl.

Każdy mieszkaniec może wybrać trzy spośród przedstawionych propozycji zadań inwestycyjnych przypisując im od 1 do 3 punktów.

Do głosowania mieszkańców dopuszczony został jeden projekt nieinwestycyjny. Każdy z głosujących również może przyznać projektowi liczbę punktów od 1 do 3.


Informacja o wynikach głosowania pojawi się m.in. na stronie www.olecko.pl do 14 grudnia 2022 r.

Wybrane projekty zostaną wpisane do budżetu gminy na przyszły rok i ich realizacja rozpocznie się w 2023 r.

W ramach działań promocyjnych projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców w terminach 21 listopada (poniedziałek) godz. 18.00 oraz 27 listopada (niedziela) godz. 14.00 odbędą się otwarte spotkania z mieszkańcami, podczas których pomysłodawcy zaprezentują swoje projekty. Spotkania odbędą się w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”.

Projekty inwestycyjne

Nazwa projektu: Zakątek 5 zmysłów


„Zakątek 5 zmysłów” to projekt inwestycyjny mający na celu doposażenie ogrodu znajdującego się na terenie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku.
W ramach projektu powstanie sensoryczny plac zabaw przeznaczony nie tylko dla przedszkolaków, ale także wszystkich mieszkańców gminy Olecko. Sensoryczny plac zabaw będzie składał się z pięciu sfer wyposażonych w różne sprzęty i przedmioty oddziałujące na zmysły, tj. sferę dotyku, słuchu, węchu, wzroku oraz smaku. Będzie on pierwszym na taką skalę placem sensorycznym w okolicy, z którego korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy Olecko.

Wnioskodawca: Joanna Kozłowska, Urszula Paszkowska, Iwona Jurewicz
Szacunkowy koszt projektu: 250 000,00 zł

Nazwa projektu: Pocałuj i jedź (Kiss and ride) – bezpieczna zatoka i aktywne przejście dla pieszych


„Pocałuj i jedź (Kiss and ride) – bezpieczna zatoka i aktywne przejście dla pieszych” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku to projekt inwestycyjny mający na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły, jak również innych mieszkańców gminy Olecko korzystających z tego przejścia. Budowa sfery parkingowej (zatoki przy szkole) pozwoli na bezpieczne zatrzymanie pojazdu, pożegnanie „małego” pasażera i odjazd. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa wykonane zostanie doświetlenie istniejącego podniesionego przejścia dla pieszych przy szkole.

Wnioskodawca: Szymon Nowakowski przedstawiciel Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
Szacunkowy koszt projektu: 228 891,00 zł

Nazwa projektu: Zakup lodowiska mobilnego sztucznego


*zdjęcie poglądowe

„Zakup lodowiska mobilnego sztucznego” to projekt inwestycyjny mający na celu umożliwienia powrotu do niegdyś ulubionej rozrywki mieszkańców poprzez utworzenie lodowiska w samym centrum naszego miasta. Dodatkowo powstanie ślizgawki na Placu Wolności zdecydowanie uatrakcyjniłoby zimową porę. Nasze miasto przez wiele lat słynęło z lodowiska „Bajka”, na łyżwach śmigały dzieci, jeździli także dorośli. Przedsięwzięcie będzie miejscem aktywności sportowej na świeżym powietrzu oraz integracji mieszkańców. Ślizgawka będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich chętnych i spragnionych jazdy na łyżwach. Projekt zakłada przygotowanie tafli lodowiska o wymiarach 10x20 m. Na zewnątrz lodowiska znajdować się będą bandy.

Wnioskodawca: Michał Wójcik
Szacunkowy koszt projektu: 250 000,00 zł

Nazwa projektu: Poczuj klimat uzdrowiska – tężnia solankowa w Olecku


*zdjęcie poglądowe

„Poczuj klimat uzdrowiska – tężnia solankowa w Olecku” to projekt inwestycyjny mający na celu stworzenie miejsca odpoczynku, relaksu, integracji mieszkańców, poprawy zdrowia poprzez inhalacje wziewną. Tężnia zlokalizowana będzie w Parku przy Targowisku „Mój Rynek” w Olecku. Projekt zakłada zaprojektowanie i wybudowanie ogólnodostępnej małej tężni solankowej w formie wolnostojącej altany wraz z małą architekturą w postaci ławek parkowych. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy gminy Olecko, zarówno dzieci, młodzież i dorośli. Inwestycja zwiększy również atrakcyjność Olecka dla turystów decydujących się odwiedzić nasze miasto.

Wnioskodawca: Albert Żarnoch
Szacunkowy koszt projektu: 250 000,00 zł


Nazwa projektu: Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku


„Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku” to projekt inwestycyjny mający na celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego. W miejscu istniejącego placu zabaw powstanie nowe miejsce wyposażone w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia. Nowy plac zabaw pełnić będzie również ważną funkcję społeczną, pozwoli dzieciom oderwać się od telewizorów i komputerów, umożliwi bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wśród rówieśników. Inwestycja przyczyni się do aktywizacji dzieci i integracji społeczeństwa.

Wnioskodawca: Karolina Masłowska
Szacunkowy koszt projektu: 246 520,86 zł

Projekty nieinwestycyjne

Nazwa projektu: Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich


„Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich” to projekt nieinwestycyjny mający na celu wprowadzenie do oferty kulturalnej gminy nowego wydarzenia. Projekt zakłada organizację pierwszego w regionie festiwalu przygotowanego z myślą o szerzeniu dziedzictwa kulinarnego, promowaniu zdrowego stylu życia oraz pielęgnacji mazurskiej kultury i tradycji. Wydarzenie odbędzie się w samym sercu Olecka, czyli na Placu Wolności. Festiwal składać się będzie
z czterech stref, tj. kulinarnej (np. pokaz kulinarny), warsztatowo-animacyjnej (np. warsztaty z rękodzieła), rozrywkowej (np. koncerty zespołów ludowych, konkurencje sportowe) oraz zdrowotnej (np. konsultacje z dietetykiem).

Wnioskodawca: Beata Makarczuk-Jackowska
Szacunkowy koszt projektu: 25 000,00 zł


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5