Powiat Olecki chce pomóc seniorom i ich opiekunom

2022-08-11 11:15:09(ost. akt: 2022-08-12 09:35:09)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Źródło: Pixabay

Samorząd powiatowy chce wesprzeć starszych mieszkańców zapewniając im możliwość samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia mimo pewnych ograniczeń spowodowanych wiekiem i chorobami.
Systemowe połączenie funkcji medycznych i społecznych daje gwarancję godnego życia szczególnie:
* emerytom
* osobom przewlekle chorym
* osobom z niepełnosprawnością
* opiekunom osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zarząd Powiatu w Olecku chce opracować i zrealizować projekt dotyczący systemu pomocy medycznej i opiekuńczej dla seniorów, przewlekle chorych i osób z niepełnosprawnościami. Najważniejsze założenia projektu dla każdej osoby objętej wsparciem to:
* indywidualne podejście do każdej osoby,
* połączenie oferty medycznej i społecznej wielu jednostek rządowych, samorządowych, Unii Europejskiej oraz oddolnych inicjatyw społecznych
* przeniesienie usług w pobliżu zamieszkania osób objętych
pomocą lub świadczenie ich w domu.

Planowane usługi, które będą realizowane w projekcie to między innymi:
1. Usługi społeczne w:
*rodzinnym domu,
*ośrodku wsparcia,
*dziennym domu pomocy społecznej,
*ogrodzie terapeutycznym,
*domu dziennego pobytu,
*ośrodku aktywizacji społecznej osób starszych,
*ośrodku integracji osób chorych i niepełnosprawnych,
*warsztatach terapii zajęciowej w różnych dziedzinach (np. komputery, samoobsługa, zajęcia artystyczne, sportowe),
*miejscu integracji środowisk osób starszych (miejscu spotkań i wspólnego spędzania czasu),
*opiece wytchnieniowej (stacjonarnej, dziennej, domowej),
*specjalistycznej opiece domowej.

2. Usługi medyczne, realizowane:
1) W domu osoby objętej wsparciem poprzez:
*domową opiekę długoterminową (w tym pielęgniarską),
*hospicjum domowe,
*żywienie pozajelitowe i dojelitowe domowe,
*domową opiekę osób pod respiratorem,
*domową opiekę osób wentylowanych,
*tlenoterapię,
*dializy domowe,
*telemedycynę dedykowaną (tzw. opaski na rękę – monitorujące stan zdrowia pacjenta),
*rehabilitację domową,
*fizjoterapię domową.

2) W dziennych placówkach poprzez:
*rehabilitację dzienną,
*fizjoterapię dzienną,
*rehabilitację ruchową dzienną,
*rehabilitację psychologiczną,
*ambulatorium hospicyjne,
*dzienny dom opieki medycznej,
*dzienne centrum wsparcia pamięci,
*dzienne usługi pielęgniarskie,
*zespół przychodni specjalistycznych.

3) W placówkach stacjonarnych poprzez:
*Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
*Hospicjum /Oddział Paliatywny,
*Oddział/Zakład Rehabilitacji/ Pracownię Rehabilitacji,
*Oddział Geriatryczny.

4) W systemie telemedycyny poprzez:
*system monitorujący stan pacjenta w domu (tzw. opaski na rękę), tj. w *sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia lub pogorszenia stanu zdrowia, *umożlwiający reakcję medyczną lub opiekuńczą.

3. Usługi opiekuńcze i bytowe poprzez:
*usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne),
*dzienny dom pomocy społecznej,
*opiekę wytchnieniową (stacjonarną, dzienną, domową),
*wypożyczalnię sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
*przygotowanie i wydawanie posiłków,
*hostel z możliwością zakwaterowania osoby wymagającej wsparcia pod opieką specjalistów w sytuacji, gdy opiekun musi opuścić miejsce zamieszkania.


Projekt zakłada, współpracę powiatu i gmin, aby wspólnie zagwarantować możliwie najwyższy poziom wsparcia dla osób wymagających opieki oraz ich opiekunów.
Jestem pewna, że mieszkańcy naszego powiatu, pracownicy pomocy społecznej i medycznej pozytywnie ocenią planowane działania i dostrzegą konieczność ich realizacji.
Dodatkowym atutem projektu jest potencjalne zwiększenie liczby miejsc pracy w powiecie dzięki szerokiej skali działań.

Starosta Olecki
Marzanna Pojawa - Grajewska


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5