„Połączona kultura - otwarte drzwi, umysły i serca”

2022-06-06 12:25:38(ost. akt: 2022-06-06 09:32:11)

Autor zdjęcia: Archiwum UG Kowale Oleckie

W środę, 18 maja w Kybartai na Litwie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Połączona kultura - otwarte drzwi, umysły i serca”, który był realizowany przez gminę Kowale Oleckie oraz Centrum Kultury Kybartai w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu  Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Gminę Kowale Oleckie reprezentowała czterdziestoosobowa delegacja, w skład której weszła kadra zarządzająca działaniami projektowymi oraz bezpośredni uczestnicy zadania.

Zadanie „Połączona kultura – otwarte drzwi, umysły i serca” zakładało realizację następujących celów: zwiększenie konkurencyjności turystycznej, atrakcyjności regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska, a także zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru przygranicznego Kybartai-Kowale Oleckie oraz zwiększenie jego zrównoważonego wykorzystania w turystyce. Wartość projektu w Gminie Kowale Oleckie wyniosła 361 488,35 EUR, z czego 307 265,09 EUR (85%) zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś 54 223,26 EUR (15 %) sfinansowano ze środków własnych Gminy Kowale Oleckie.


Jednym z głównych założeń zadania był rozwój infrastruktury dla zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki regionu. W związku z powyższym wykonano prace remontowo - budowlane Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Przed rozpoczęciem działania budynek domu kultury był miejscem z dużym potencjałem, lecz mało atrakcyjnym. Jego pomieszczenia były niedostosowane do nowych form prowadzenia animacji kulturalnej. Sprzęt i wyposażenie były przestarzałe i nie spełniały już swojej funkcji. Aby Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich mogło oferować wysoką jakość usług, warsztatów i różnorodnych wspólnych działań, a także mogło promować dziedzictwo kulturowe zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po zakończeniu, wykonano między innymi takie prace remontowo – budowlane, jak: odnowienie elewacji budynku, wymiana starej instalacji centralnego ogrzewania, odnowienie sali kinowo-widowiskowej oraz montaż klimatyzacji i wentylacji grawitacyjnej, prace remontowe polegające na wymianie podłóg, położeniu terakoty lub wykładzin, malowaniu ścian we wszystkich pomieszczeniach domu kultury. Prace modernizacyjne w budynku Gminnego Centrum Kultury obejmowały również zakup wysokiej jakości kina cyfrowego wraz z nagłośnieniem, wyposażenia do budynku (systemu alarmowego, monitoringu, sprzętu multimedialnego, zestawów komputerowych), zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń domu kultury.

Moje miejsce na ziemi


Realizacja działań inwestycyjnych umożliwiła organizację szeregu wydarzeń kulturalnych mających na celu rozwój współpracy transgranicznej, zwiększenie konkurencyjności turystycznej oraz atrakcyjności regionu. Gmina Kowale Oleckie zorganizowała i przeprowadziła takie międzynarodowe działania, jak: plener fotograficzny „Moje miejsce na ziemi oczami naszych przyjaciół”, plener malarski, Festiwal Kulinarny „Smaki tradycyjnej kuchni polskiej i litewskiej”, warsztaty tradycyjnego śpiewu ludowego. Ponadto mieszkańcy gminy Kowale Oleckie mogli wziąć udział w przedsięwzięciach realizowanych przez litewskiego partnera, tj. plenerze fotograficznym, plenerze malarskim oraz warsztatach tańców narodowych.

W wyżej wymienionych działaniach Gmina Kowale Oleckie osiągnęła planowaną wartość wskaźników oraz rezultatów: wyremontowano i wyposażono budynek Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, zorganizowano i przeprowadzono szereg wydarzeń kulturalnych mających na celu rozwój współpracy transgranicznej, zwiększenie konkurencyjności turystycznej oraz atrakcyjności regionu. W organizowanych działaniach wzięło udział 645 uczestników, co pozwoliło nam uzyskać 100% wskaźnik.
Konferencja podsumowująca działania obu partnerów projektu była znakomitą okazją do prezentacji zrealizowanych działań i osiągniętych rezultatów, wymiany doświadczeń, poznania dobrych praktyk, a także stworzyła możliwość zaplanowania dalszych wspólnych działań.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5