Bezrobocie. Powiat olecki na 10. miejscu w województwie

2022-01-11 08:37:56 (ost. akt: 2022-01-11 08:59:15)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Na koniec grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku zarejestrowane były 1263 osoby bezrobotne, w tym 674 kobiety. Stopa bezrobocia (stan na koniec listopada 2021 r. wyniosła 9,7 proc. To o 1,6 proc. mniej niż przed rokiem.
Liczba osób bezrobotnych w powiecie oleckim: (stan na 31 grudnia 2021 r.):
- gmina Olecko (obszar miejski) - 468 (kobiet - 244),
- gmina Olecko (obszar wiejski) - 223 (127),
- gmina Kowale Oleckie - 231 (122),
- gmina Świętajno - 207 (105),
- gmina Wieliczki - 134 (77).

Na koniec grudnia 2021 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
Olecko wynosiła 1263 osoby (wzrost bezrobocia o 3,8% w stosunku do listopada
2021 roku oraz spadek o 14,4% w stosunku do grudnia 2020r.).

Obrazek w tresci

Na koniec listopada 2021 roku wskaźnik natężenia bezrobocia w powiecie
oleckim wynosił 9,7% i był wyższy o 4,3 pkt. procentowych od wskaźnika
krajowego (5,4%) oraz o 1,2 pkt. procentowy od wskaźnika wojewódzkiego
(8,5%).

W województwie powiat olecki uplasował się na 10 miejscu za powiatami
iławskim (4,1%), nidzickim (5,6%), gołdapskim (7,3%), olsztyńskim (7,8%),
giżyckim (7,9%), mrągowskim (8,8%), szczycieńskim (9,0%), nowomiejskim
(9,0%), ostródzkim (9,0%).
Obrazek w tresci


Źródło: PUP w Olecku

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5