Zmiana organizacji odwiedzin w szpitalu Olmedica w Olecku

2021-10-12 09:35:54 (ost. akt: 2021-10-12 09:45:09)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

W związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego COVID-19 w oddziale chorób wewnętrznych szpitala Olmedica w Olecku wstrzymuje się całkowicie odwiedziny pacjentów w tym oddziale do odwołania. W pozostałych oddziałach odwiedziny ogranicza się do dwóch dni w tygodniu.
Pacjentów pozostałych oddziałów szpitala Olmedica w Olecku można odwiedzać w środę i w niedzielę w godzinach 14:00 — 16:00. Odwiedziny mogą się odbywać przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego,

Zalecenia ogólne:
Pacjenta może jednoczasowo odwiedzać 1 osoba.
Prowadzona jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego pacjenta, status Covidowy).
Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym: kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnej dezynfekcji rąk, niezwłocznie po wejściu do szpitala.
Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu/pomieszczeniu.
Podczas wizyty należy unikać bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki itp.
Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzedniej (bezpośrednio przed kontaktem) dezynfekcji rąk.

W sytuacjach szczególnych ( np. w przypadku wizyt pożegnalnych ) możliwe jest odwiedzenie pacjenta poza wyznaczonymi godzinami po uzyskaniu zgody ordynatora lub lekarza dyżurnego, zachowując powyższe zalecenia.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5