Nowy ambulans trafił do Zespołu w Kowalach Oleckich

2021-09-17 10:29:09 (ost. akt: 2021-09-17 10:41:25)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Olmedica w Olecku Sp. z o.o.

Dzięki nowej karetce zwiększy się bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu oleckiego.
„Olmedica w Olecku Sp. z o.o.” informuje, że zakupiła nowy ambulans wraz z wyposażeniem dla Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Kowalach Oleckich oraz środki ochrony indywidualnej i dezynfekcji dla członków zespołów ratunkowych. Zakupu dokonano w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.


Wartość projektu 520 000,00 PLN, wartość dofinansowania 442 000,00 PLN ze środków EFRR oraz 78 000,00 PLN ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Nowy ambulans zastąpi wyeksploatowany ambulans podstawowego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Kowalach Oleckich.

Prezes Zarządu Katarzyna Mróz

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5