Dokumentacja już prawie gotowa

2021-09-14 16:41:28 (ost. akt: 2021-09-14 16:46:02)

Autor zdjęcia: GDDKiA Olsztyn

Obwodnica Gąsek powstaje w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Ich długość wyniesie ok. 830 km. Pięć z nich powstanie na Warmii i Mazurach. Będą to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit.
Proces opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65 wszedł właśnie w kluczową fazę. Burmistrz Olecka 26 października 2020 r. wydał decyzję środowiskową dla realizacji obwodnicy Gąsek w wariancie I.

Kończymy prace nad II etapem STEŚ-R, w którego skład wchodzą materiały do przetargu na roboty budowlane. Po ich zakończeniu będziemy gotowi ogłosić przetarg na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj — wyjaśnia rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa obwodnicy Gąsek przewidziana jest na lata 2022-2025. Inwestycja, oprócz budowy jezdni głównej o nośności 11,5 tony na oś i szerokości 8 m, obejmie budowę dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy do obwodnicy, przebudowę dróg publicznych kolidujących z inwestycją, budowę wiaduktów, przejść dla zwierząt, chodników i rond. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD.

GDDKiA, opr. tom


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5