Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”

2021-07-27 08:44:15 (ost. akt: 2021-07-27 15:43:03)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: pixabay.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zaprasza do składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”.

W 2021 r. realizowane są następujące formy wsparcia:
w ramach Modułu I:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
◦ Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
◦ Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
◦ Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
◦ Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
◦ Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
◦ Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
◦ Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
◦ Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
◦ Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości,
◦ Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej  tj. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
w ramach Modułu II:
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Terminy składania wniosków:
Moduł I do 31.08.2021 r.
Moduł II od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r. (nabór dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2021/2022)

Szczegółowe informacje o dofinansowaniach i warunkach udziału w programie „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, pok. nr 2. (parter budynku) oraz telefonicznie: 87 520 34 33, jak również na stronie internetowej: www.pcpr.olecko.pl i www.pfron.org.pl w zakładce Osoby niepełnosprawne/Programy PFRON i zadania ustawowe/”Aktywny Samorząd”.2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5