Spotkanie z Józefem Kunickim, autorem najnowszej książki o historii Olecka

2021-06-08 18:06:07 (ost. akt: 2021-06-17 09:40:16)
W czwartek 17 czerwca o godz. 17 w sali kina „Mazur" w Olecku odbędzie się spotkanie z olecczaninem Józefem Kunickim, autorem książki „Zapomniana Wielka Wojna 1914-1918. Ziemia olecka”. Zapraszamy!
Książka „Zapomniana Wielka Wojna 1914-1918. Ziemia olecka” jest wyjątkowa ze względu na ilość ikonografii oraz zakres tematyczny publikacji. Będzie doskonałym źródłem wiedzy na temat historii naszego regionu.


Fragment recenzji prof. dr hab. Grzegorza Jasińskiego:
„Praca ma charakter popularny, skierowany przed wszystkim do mieszkańców Olecka i okolic oraz osób zainteresowanych tymi terenami. Składa się z dwóch podstawowych części: opisującej wydarzenia z okresu I wojny światowej na terenie zbliżonym do granic dawnego powiatu oleckiego oraz stanowiącej wykaz cmentarzy i pomników związanych z I wojną światową. Pierwsza część stanowi rodzaj kalendarium, niemal dzień po dniu opisującymi wydarzenia wojenne, uzupełnione ciekawymi relacjami i cytatami ze wspomnień. Tu na uwagę zasługują, praktycznie nieznane u nas, wspomnienia rosyjskie przedstawiające inny punkt widzenia, od dominującego w polskiej literaturze bazującego zazwyczaj na relacjach niemieckich. Druga to opis, dokonany najczęściej z autopsji, cmentarzy i upamiętnień wojennych, w który Autor włożył także dużo pracy i zaangażowania (…)”

Józef Kunicki mieszka w Olecku, jego pasją jest geografia, historia, informatyka, fotografia
Józef Kunicki urodził się w Olecku. Ukończył Uniwersytet Gdański na kierunku geografia o specjalizacji kartografia. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel geografii. Jego pasją stała się informatyka i Internet. Zdobył dodatkową wiedzę na studiach i wielu kursach, uzyskując nowe umiejętności oraz certyfikaty (nawet międzynarodowe). W 1995 r. tworzył pierwszą sieć edukacyjną i serwer internetowy dla szkół z Polski północno-wschodniej. W Liceum Ogólnokształcącym w Olecku pracował jako nauczyciel informatyki.
Organizował i prowadził różne formy doskonalenia w zakresie zastosowania komputerów i Internetu. Przygotowywał materiały dydaktyczne do portali edukacyjnych EDUSEEK i Interklasa.
Jest autorem i administratorem wielu stron internetowych. Pisze artykuły o tematyce historycznej, które są zamieszczane w prasie lokalnej i w portalach internetowych. Stara się odnaleźć wiele materiałów źródłowych, po to aby przekazywać szczegółową i rzetelną wiedzę o naszym regionie. Utrwala w fotografii piękno i urodę krajobrazu oraz architektury regionu Warmii i Mazur. Wiele jego zdjęć opublikowano w licznych folderach, książkach, albumach i galeriach internetowych.

„Zapomniana Wielka Wojna 1914-1918. Ziemia olecka” obejmuje przebieg wydarzeń z I wojny światowej na obszarze powiatu oleckiego i częściowo powiatu gołdapskiego i ełckiego. Opracowanie liczy ponad 311 stron formatu A4, w tym 275 fotografii i 74 map. Książka składa się m.in. z rozdziałów poświęconych: działaniom wojennym w latach 1914-1918, cmentarzom i mogiłom żołnierskim z I wojny światowej w okolicach Olecka, pomnikom upamiętniającym ofiary I wojny światowej w powiecie oleckim, wspomnieniom żołnierzy i oficerów armii niemieckiej i rosyjskiej przebywających na tym obszarze w czasie działań wojennych. Publikacja obejmie także informacje o historii cmentarzy wojennych, które są świadectwem rozgrywających się na tej ziemi wydarzeń i pomnikami historii, które stały się istotnym elementem krajobrazu.

Publikacja została wydana przez gminę Olecko z dofinansowaniem gmin: Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie oraz Starostwa Powiatowego w Olecku.2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5