Czas stanąć przed komisją. Rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie oleckim

2021-05-11 09:14:04 (ost. akt: 2021-05-11 09:23:39)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

W środę (12 maja) rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa w powiecie oleckim. W tym roku przed Powiatową Komisją Lekarską ma stawić się około 370 osób. Kwalifikacją wojskową zostaną objęci mężczyźni z rocznika 2002.
Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Olecku. Powiatowa Komisja Lekarska prowadzi prace od poniedziałku do piątku.

Plan Kwalifikacji Wojskowej 2021 w powiecie oleckim:
12-24 maj - osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z Miasta i Gminy Olecko,
25-26 maj - osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gminy Kowale Oleckie,
27-28 maj - osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gminy Wieliczki,
31 maj- 01 czerwca - osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gminy Świętajno,

24 maj – stawiennictwo kobiet
02 czerwiec – dodatkowy dzień

Osoby, które zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną, jeżeli na coś chorują, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadanych kwalifikacjach zawodowych.

Ponieważ odbywanie służby wojskowej nie jest w Polsce obowiązkowe, kwalifikacja wojskowa ma jedynie na celu założenie ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszystkie osoby po kwalifikacji wojskowej zostają przeniesione do rezerwy.
Stający do kwalifikacji wojskowej mogą otrzymać kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:
- kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej;
- kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej;
- kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
- kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej

Kto jeszcze musi się stawić przed komisją?


mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
* Zostały uznane przez powiatowe kom
isje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
* Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5