Wioletta Żukowska pozostanie wiceprzewodniczącą rady

2021-05-04 08:45:57 (ost. akt: 2021-05-04 09:20:52)
Wioletta Żukowska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Olecku

Wioletta Żukowska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Olecku

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Grupa radnych domagała się odwołania Wioletty Żukowskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Olecku za brak właściwej reakcji na antysemicką wypowiedź jej koleżanki z klubu radnych NOE-GO. Wniosek o odwołanie nie zyskał wymaganej większości.
Sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Olecku zwołano na wniosek sześciu radnych: Alicji Nowik, Rafała Bielawskiego, Jakuba Dziubińskiego, Renaty Maciąg i Dawid Bondarenko z klubu radnych Olecko Nasze Miasto oraz Grzegorza Wróblewskiego, który wywodzi się ugrupowania byłego burmistrza - Mała Ojczyzna Olecko.

„Radni klubu NOE-GO - Wioletta Żukowska, Anna Kaczor, Adam Chajęcki i Janina Anuszkiewicz nie dosyć, że nie widzą nic złego w wypowiedzi radnej Anuszkiewicz, przyznają jej do tego prawo, twierdząc, że „medialna nagonka na radną Janinę Anuszkiewicz stanowi przykład nietolerancji oraz napiętnowania osoby ze względu na jej prywatne zdanie i poglądy, do których ma pełne prawo”, to stanowisko burmistrza, który jednoznacznie zadeklarował, że nie utożsamia się i nie zgadza z antysemickimi stwierdzeniami radnej, określili w swej publikacji, jako „jaskrawy przykład hipokryzji, złośliwości i słynnej zaciętości w niszczeniu osób, które nie są jego poplecznikami” — czytamy we wniosku uzasadniającym zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Sytuacja wymaga ostrej reakcji


— Wiceprzewodnicząca nie dosyć, że nie podjęła żadnych działań wobec wystąpienia radnej Janiny Anuszkiewicz z dnia 20 kwietnia, to firmując własnym nazwiskiem profil Facebook i publikację na tym profilu negującą i piętnującą stanowisko burmistrza wyraża oficjalne poparcie dla tego rodzaju postaw. W obliczu tych wszystkich faktów, jako radni Rady Miejskiej w Olecku stoimy na stanowisku, że godnym potępienia jest przyjęcie takiego stanowiska wobec oczywistego łamania prawa i niegodnych słów radnej Janiny Anuszkiewicz przez panią Wiolettę Żukowską - wiceprzewodniczącą rady miejskiej. Uważamy, że sytuacja wymaga ostrej reakcji całej rady miejskiej, stanowczego potępienia i potwierdzenia w każdy możliwy sposób, że Rada Miejska w Olecku nie popiera i nie identyfikuje się w żadnym wypadku ze słowami radnej Janiny Anuszkiewicz. W związku z powyższym wnioskujemy o odwołanie Wioletty Żukowskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Olecku — dodają autorzy wniosku.

Nie mam sobie niczego do zarzucenia


Do wnioskodawców zwróciła się wiceprzewodnicząca rady Wioletta Żukowska.
— Proszę wskazać w treści opublikowanego postu, że ja popieram i propaguję ksenofobię, bądź rzekome poglądy radnej Janiny Anuszkiewicz. To jest nadinterpretacja naszego postu, w którym jasno i wyraźnie podkreślono konstytucyjne prawo do posiadania własnych poglądów i prywatnego zdania. Nie wiąże się to automatycznie z akceptacją wypowiedzi, które mogą być odebrane, jako krzywdzące i niezgodne z obowiązującym prawe. Zarówno ja, jak i postali radni, podkreśliliśmy, że stanowisko wobec szczepień, są to prywatne poglądy radnej, a nie moje, ani nasze. Z tym nie zgadzam się i protestuję. (…) Osobiście nie mam sobie niczego do zarzucenia, a jeżeli wnioskodawcy mają inne zdanie, to proszę wskazać przykłady na udowodnienie swoich twierdzeń. (…) Jeżeli nie potrafiliście tego wskazać w swoim wniosku, to paradoksalna jest z waszej strony próba ukarania mnie i wyciągnięcia konsekwencji wobec mojej osoby za wypowiedzi innej radnej. Jest to dowód nieczystej walki politycznej nie mającej nic wspólnego z pracą samorządowca oraz dobrem naszej społeczności — podkreśliła Wioletta Żukowska.

Rada podzielona na pół


Ostatecznie po burzliwej dyskusji przystąpiono do tajnego głosowania. Po podliczeniu głosów okazało się, że 10 radnych było za odwołaniem wiceprzewodniczącej rady, a 10 miało odmienne zdanie. Jeden radny – Ferdynand Grodzicki (Mała Ojczyzna Olecko) nie pojawił się na sesji nadzwyczajnej, choć dwie godziny później uczestniczył już w sesji zwyczajnej.
Taki wynik głosowania oznacza, że Wioletta Żukowska nadal będzie pełniła swoją funkcję.


Głosowanie było tajne, ale raczej nie trudno odgadnąć jak głosowali poszczególni radni.

Zapewne za odwołaniem głosowali: Rafał Bielawski, Dawid Bondarenko, Jakub Dziubiński, Renata Maciąg i Alicja Nowik – Olecko Nasze Miasto oraz
Jarosław Bagieński, Mariusz Miłun, Wacław Olszewski, Wojciech Rejterada i Grzegorz Wróblewski – Mała Ojczyzna Olecko.

Natomiast przeciwko odwołaniu wiceprzewodniczącej najprawdopodobniej głosowali: Janina Anuszkiewicz, Adam Chajęcki, Anna Kaczor, Wioletta Żukowska – NOE-GO, Wojciech Leonarczyk, Józef Krajewski, Marcin Roszko, Alicja Stefanowska – Prawica Ziemi Oleckiej oraz Paweł Giełazis i Marian Prusko.
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5