E-usługi w Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku

2021-03-19 10:20:13 (ost. akt: 2021-03-19 10:25:00)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Archiwum SPZZOD w Olecku

SPZZOD w Olecku Kolonia zakończył realizację projektu „Wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia”.
https://m.wm.pl/2021/03/orig/logo-jaski-694954.jpg

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Cyfrowy region RPWM.03.00.00, Działanie: RPWM.03.02.00 E-zdrowie, Priorytet Inwestycyjny: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Informujemy, ze w ramach projektu zostały wdrożone:
1) e-rejestracja – usługa, która pozwoli pacjentom na zdalne zapisanie się do lekarza specjalisty lub na inną usługę zdrowotną np. badanie;
2) e-wywiad – usługa, która pozwoli, aby pacjent przekazał lekarzowi istotne informacje przed wizytą;
3) e-kontrahent – jest to usługa nakierowana na rozwiązania problemów podmiotów współpracujących
z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia, w tym również opiekunów pacjentów;
4) e-obchód – usługa za pomocą, której przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych i dedykowanej do tego aplikacji możliwe będzie bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej oraz dostęp do dokumentacji historycznej pacjenta;
5) e-samokontrola – usługa, która pozwoli pacjentowi na bieżące wprowadzanie obserwacji na temat stanu zdrowia z jednoczesnym poinformowaniem lekarza o przebiegu choroby i możliwością korekty procesu leczenia na podstawie danych wprowadzonych przez pacjenta;
6) e-dokumentacja – usługa ta pozwoli na rozwiązanie problemów z dostępem pacjenta i jego opiekunów do dokumentacji medycznej.


Aby skorzystać z wdrożonych funkcjonalności należy zarejestrować się na eportal.spzzod.olecko.pl TUTAJ zgodnie z podaną na dole strony głównej portalu instrukcją Pomoc przy logowaniu oraz Przewodnikiem pacjenta. Żeby się zarejestrować należy mieć założoną pocztę internetową. Po założeniu konta pracownik SPZZOD potwierdzi jego rejestrację. Potwierdzenia rejestracji konta dokonujemy w dniach pracujących w godzinach 8-14.

	https://m.wm.pl/2021/03/orig/e-dokumentacja-694956.jpg


Całkowita wartość projektu wynosi 1 420 310,62 zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 1 207 264,03 zł.
Celem projektu jest wdrożenie systemu HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego celem poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu oleckiego.
Zapraszamy do korzystania z e-usług w naszym zakładzie.
Emilia Urbanowicz – dyrektor SPZZOD

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5