Na budowie sieci zyska cały region

2015-04-09 00:00:00(ost. akt: 2015-07-02 13:06:04)
Rozmowa z Sylwią Jaskulską, członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na temat podsumowania dotychczasowego etapu budowy sieci szerokopasmowej.
— Pół roku zostało do zakończenia największej inwestycji samorządu województwa na Warmii i Mazurach: budowy sieci szerokopasmowego internetu. Co jest w tej chwili największym wyzwaniem?
— Obecnie do wybudowania zostało około 200 km sieci. Są to jednak najbardziej problematyczne odcinki, których dobre zaprojektowanie i wybudowanie jest wyjątkowo trudne. Wykonawca zamierza zgłosić do odbioru ostatnie odcinki sieci w lipcu, a do 15 września musimy zakończyć wszelkie formalności związane z procesem inwestycyjnym oraz rozliczeniem kontraktu.

— Co sprawiało do tej pory największą trudność, a z czym nie było kłopotów podczas realizacji budowy?
— Dotychczas największą trudnością w realizacji budowy sieci był brak aktual-nych podkładów geodezyjnych. Przy takim zakresie inwestycji liniowej (ponad 2,2 tys. km) skala obszarów, gdzie brakowało aktualnych map, była dość znaczna. Ponadto nieuregulowanie granic działek w konsekwencji prowadzi do roszczeń właścicieli nieruchomości o bezpodstawne naruszenie ich własności poprzez budowę sieci. Najczęściej jednak okazuje się, iż roszczenia są bezpodstawne i właściciele działek często nie są świadomi, gdzie dokładnie w terenie przebiega granica ich działki. Nieocenioną pomocą w trakcie inwestycji okazała się wzorowa współpraca z lokalnymi samorządami, które są świadome, jaki jest cel inwestycji,­ i w miarę możliwości załatwiają formalności związane z procesem inwestycyjnym.

— Czy już wiadomo, w jakich miejscach regionu najbardziej zmieni się dostęp do internetu po zakończeniu inwestycji?
— Sieć budowana jest na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Pod koniec roku operatorzy telekomunikacyjni zyskają możliwość dostępu do naszej sieci hurtowej, dzięki czemu poprzez dobudowę sieci ostatniej mili będą mogli podłączyć również osoby zamieszkujące małe miejscowości, gdzie dostępu do internetu nie było lub był, ale słabej jakości. Na budowie sieci szerokopasmowej zyska całe województwo: przedsiębiorcy, instytucje publiczne i oczywiście mieszkańcy.

br2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5