Kiedy ruszą prace na odcinku Olecko-Gąski?

2024-06-18 09:47:17(ost. akt: 2024-06-18 09:56:32)

Autor zdjęcia: GDDKiA

Obecnie trwają prace na odcinkach drogi krajowej nr 65:

Kowale Oleckie – Olecko, długość blisko 14 km

Rozbudowę o wartości 122 mln zł realizuje firma Budimex, z którą GDDKiA podpisała umowę w czerwcu ubiegłego roku. Termin zakończenia prac przewidziano na 2025 rok.
Obecnie frezowana jest istniejąca nawierzchnia, usuwana warstwa humusu. Wykonywane są wykopy i nasypy, a także układana podbudowa z kruszywa z wykorzystaniem do tego mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno (mieszanka MCE). Układana jest warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przepustów, kanału technologicznego oraz oświetlenia drogowego.
Przebudowanych będzie siedem skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 7 km, pięć przejść dla pieszych oraz dziesięć zatok autobusowych. Przebudowane zostaną przepusty (19) oraz obiekt mostowy. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe.

Olecko – Gąski, długość prawie 6 km

Rozbudowę o wartości ok. 70,6 mln zł, na którą GDDKiA umowę podpisała w kwietniu tego roku, realizuje firma PORR. Prace mają zakończyć się w listopadzie 2025 r.
Obecnie trwają roboty przygotowawcze, tj. wykonywany jest nadzór przyrodniczy, trwa wycinka drzew, wykonano próbne frezowanie nawierzchni, inwentaryzowano stan techniczny budynku w sąsiedztwie inwestycji, rozpoczęto wykonywanie dodatkowych odwiertów geotechnicznych uzupełniających dane o podłożu.
W ramach inwestycji zostaną zlikwidowane nienormatywne łuki pionowe i poziome, rozbudowane będą trzy skrzyżowania. Powstanie chodnik o długości ponad 700 m, trzy przejścia dla pieszych oraz sześć zatok autobusowych. Przebudowane zostaną przepusty oraz obiekt mostowy.

Obwodnica Gąsek

W maju 2023 r. GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Gąsek. Zadanie o długości 3 km i wartości ok. 77 mln zł realizuje firma PORR. Po uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ruszą prace budowlane. Planowane rozpoczęcie robót zgodnie z umową to październik tego roku, natomiast zakończenie przewidziano na połowę 2027 r. W związku z zawansowanym etapem uzyskiwania decyzji ZRID, szacowane rozpoczęcie robót przewidywane jest w okresie wakacyjnym.

Gąski – Ełk, o długości 13,6 km

W grudniu ubiegłego roku GDDKiA podpisała umowę z firmą Budimex na jego rozbudowę. Koszt inwestycji to 229 mln złotych.
Obecnie trwają prace na dziesięciu 500-metrowych odcinkach związane ze wzmocnieniem podłoża, budową nasypów. Przebudowywana jest infrastruktura kolidująca z elementami drogi.
Przebudowanych będzie piętnaście skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 6 km, trzynaście przejść dla pieszych oraz osiemnaście zatok autobusowych. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 8 km. Przebudowane zostaną 32 przepusty oraz obiekt mostowy. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe.

Nowa Wieś Ełcka (od węzła z S61) – granica województwa, długość 12,4 km

Umowę na realizację GDDKiA podpisała w październiku ubiegłego roku z firmą UNIBEP. Koszt to 95,6 mln zł. Koniec prac przewiduje się na grudzień 2025 roku.
Obecnie drogowcy prowadzą prace na siedmiu odcinkach wzmacniając podłoże, a także na pierwszych odcinkach próbnych warstw podbudowy i nawierzchni drogi. Przebudowywane są urządzenia kolidujące z robotami. W Prostkach trwa przebudowa infrastruktury podziemnej i budowa kanalizacji deszczowej, a w pobliżu tej miejscowości remont obiektu mostowego.
Przebudowanych będzie szesnaście skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 11 km oraz dziesięć zatok autobusowych. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 2,5 km. Przebudowanych zostanie dziewięć przepustów oraz obiekt mostowy. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków budżetu państwa.

GDDKiA, opr. tom

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5