30 tys. dla OSP z Kowal Oleckich

2024-06-11 08:56:34(ost. akt: 2024-06-11 09:05:18)

Autor zdjęcia: Fb/OSP KSRG Kowale Oleckie

Łącznie do Ochotniczych Straży Pożarnych na Warmii i Mazurach trafi 1,7 mln zł.
Marszałek województwa Marcin Kuchciński podpisał umowy na dofinansowanie z budżetu województwa zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Na uroczystość do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przyjechali przedstawiciele z prawie 30 gmin Warmii, Mazur i Powiśla, do których trafi doroczna dotacja przeznaczona dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ciężka praca strażaków ochotników, ich poświęcenie, wręcz misja, a przede wszystkim pomoc, jaką niosą każdego dnia naszym mieszkankom i mieszkańcom budzą najwyższy podziw i szacunek — mówi marszałek Kuchciński. — Prócz wdzięczności, którą nieustannie czujemy za ofiarną służbę strażaków, jako samorząd województwa co roku staramy się dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby warunki, w jakich działają Ochotnicze Straże Pożarne w naszym regionie były jak najlepsze. Cieszę się, że wzorem roku ubiegłego, kiedy dotacja trafiła do Ostródy, także w tym roku możemy wesprzeć budowę centrum sportowo-szkoleniowego w innej gminie. To takie strażackie „Orliki“.

Dotacje na potrzeby jednostek OSP, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu strażackiego, w tym nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych, budowę, rozbudowę oraz modernizacje remiz OSP w regionie. Gmina Bartoszyce otrzymała dodatkowo wsparcie w wysokości 500 tys. zł na budowę kompleksu szkoleniowego dla strażaków.

Na Warmii, Mazurach i Powiślu działa 540 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zrzeszają ponad 18 tys. ochotników. Pieniądze na wsparcie jednostek OSP pochodzą z budżetu województwa i co roku są przekazywane gminom w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.

— Te 1,7 mln zł, które w tym roku trafi do naszych jednostek, to znaczące wsparcie, ale potrzeby mamy znacznie większe — mówi Maciej Jasiński, dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie. — Wynika to stąd, że jednostki OSP są na utrzymaniu samorządów gminnych, ponieważ ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym samorządu gminnego, który ponosi gro kosztów z tym związanych. Wsparcie ze strony samorządu województwa jest bardzo dużym zastrzykiem finansowym, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jest potrzebny montaż finansowy środków z budżetu państwa lub z innych źródeł i brakuje na wkład własny. Dzięki podpisanym dziś umowom, jednostki OSP będą mogły podjąć zadania inwestycyjne.

PODPISANE UMOWY:

Budowa kompleksu (centrum) sportowo-szkoleniowego dla jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bartoszycach: 500 tys. zł

Gmina Stawiguda - 90 000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pluski;

Budowa, rozbudowa i modernizacja remiz OSP - 440 000 zł (9 umów)

Zakup sprzętu ratowniczego - 370 000 zł (13 umów, w tym Gmina Kowale Oleckie - 30 000 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kowale Oleckie)

mat. UMWW-M, opr. tom

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5