Ważne! Stanowisko firmy Kensus wobec rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji!

2024-04-12 18:07:37(ost. akt: 2024-04-12 18:44:04)   Artykuł sponsorowany
STANOWISKO WOBEC NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI ROZPOWSZECHNIANYCH PRZEZ NIEKTÓRE OSOBY PUBLICZNE, INFORMACJI NARUSZAJĄCYCH DOBRE IMIĘ FIRMY KENSUS I WPROWADZAJĄCYCH OPINIĘ PUBLICZNĄ W BŁĄD

(1) Działając w imieniu Kensus sp. z o.o. sp.k. w Niedrzwicy, gmina Gołdap („Kensus”), wobec rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji wskazujących jakoby firma Kensus lub jej Zarząd dążyły do wybudowania na terenie gminy Olecko „spalarni odpadów”, stanowczo wskazujemy, że są to informacje nieprawdziwe i naruszające dobre imię spółki Kensus oraz wprowadzają opinię publiczną w błąd.

(2) Firma Kensus nigdy nie planowała ani nie planuje realizacji inwestycji w zakresie budowy „spalarni odpadów”. Firma Kensus na terenie gminy Olecko planuje budowę zakładu produkcji elementów taboru kolejowych towarowego oraz kontenerów transportowych. Jednym z elementów tej inwestycji jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) drewnopochodnych, która będzie pełniła funkcję kotłowni zakładowej i będzie się składała z 4 kotłów o mocy 1 kocioł - 0,5 MW, 1 kocioł - 1 MW, 2 kotły - 2 MW każdy.

(3) Ww. ITPO nie jest spalarnią odpadów, a tym bardziej nie jest spalarnią odpadów niebezpiecznych. Jest to instalacja, która ma na celu przetwarzanie własnych, poprodukcyjnych lub dostarczonych odpadów drewnopochodnych (tj. trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir) w technologii wysokotemperaturowego termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem wytwarzanej energii cieplnej. Wykorzystuje ona nowoczesną, ekologiczną, wysokotemperaturową technologię termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych, charakteryzującą się zredukowaną do śladowych ilości emisją gazów i pyłów oddawanych do atmosfery. Instalacja ta pozwala – zamiast składowania i zewnętrznej utylizacji własnych poprodukcyjnych odpadów drewnopochodnych – na ich spalenie i wykorzystanie tak powstałej energii cieplnej na potrzeby przedsiębiorstwa. Uzyskana w ten sposób energia cieplna zastępuje przy tym konieczność pozyskiwania energii cieplnej z innych źródeł, np. z konwencjonalnych wysokoemisyjnych i nieekologicznych kotłowni węglowych. Pyły powstające w czasie procesu spalania odpadów drewnopochodnych w tej instalacji będą wychwytywane i zatrzymywane przy wykorzystaniu wysokowydajnego systemu oczyszczania gazów odlotowych, tj. w będących integralnymi elementami tej instalacji, multicyklonie i elektrofiltrze. Powstałe, oczyszczone gazy odlotowe, głównie w postaci pary wodnej, oddawane będą do atmosfery. Cały proces spalania oraz emisji gazów odlotowych będzie monitorowany przy wykorzystaniu zainstalowanej specjalistycznej, zawansowanej technologicznie aparatury pomiarowej w systemie 24/7, zarówno przez wykwalifikowanych pracowników firmy, posiadających wymagane prawem stosowne uprawnienia oraz zdalnie przez WIOŚ.

(4) Podsumowując, przedsięwzięciem realizowanym przez firmę Kensus na terenie gminy Olecko będzie budowa zakładu produkcyjnego działającego w branży produkcji elementów taboru kolejowego towarowego a ww. ITPO będzie jedynie jej technicznym zapleczem odpowiedzialnym za ogrzewanie hal produkcyjnych i dostarczenie do nich niezbędnego ciepła technologicznego.
Możliwe przy tym jest wykorzystanie nadwyżki produkowanej energii cieplnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych znajdujących się w pobliżu planowanego zakładu produkcyjnego.

(5) Zarząd firmy Kensus z przykrością i niezrozumieniem przyjmuje, oraz stanowczo sprzeciwia się dalszemu rozpowszechnianiu przez osoby publiczne, niezgodnych z prawdą informacji na temat planowanej inwestycji Kensus na terenie gminy Olecko, informacji godzących zarówno w dobre imię firmy, jej interes ekonomiczny oraz interes ekonomiczny i społeczny gminy Olecko.

Prezes Zarządu
KENSUS Sp. z o.o. Sp.k.
Bogusław Gniedziejko

Zastępca Prezesa Zarządu
KENSUS Sp. z o.o. Sp.k.
Piotr Becz


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5