Od lat z Sercem dla Mazurskich Miast

2024-04-02 22:12:46(ost. akt: 2024-04-03 19:32:40)   Artykuł sponsorowany
Sfinansował KKW Trzecia Droga PSL – PL2050 Szymona Hołowni

Sfinansował KKW Trzecia Droga PSL – PL2050 Szymona Hołowni

Autor zdjęcia: mat. KKW Trzecia Droga PSL – PL2050 Szymona Hołowni

Sfinansował KKW Trzecia Droga PSL – PL2050 Szymona Hołowni

– „Od lat z sercem dla Mazurskich Miast” - to Pani hasło wyborcze.

– Tak, z takim hasłem idę do wyborów na radną do Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Często czuję, że moje serce jest rozdarte pomiędzy dwa bardzo bliskie mi miasta: Olecko i Gołdap. To w Olecku urodziłam się i mieszkam od 46 lat, tutaj mieszka również moja rodzina, przyjaciele i znajomi. To w tym mieście zaczynałam moją pracę w samorządzie, w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego. Gołdap jest mi nie mniej bliska. Od prawie 20 lat pracuję na rzecz samorządu gołdapskiego, początkowo jako skarbnik w Starostwie Powiatowym, następnie jako skarbnik w mieście i gminie Gołdap. Od 2020 roku jestem zastępcą burmistrza Gołdapi. Moje wieloletnie doświadczenie w lokalnym samorządzie chcę wykorzystać do skutecznego działania na rzecz rozwoju całego naszego regionu, tak by nasze województwo było dobrym miejscem do życia dla wszystkich mieszkańców, od najmłodszych po seniorów.


– Skąd decyzja o kandydowaniu w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego?

– Kandydowałam w wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku. Moje doświadczenie doceniła Pani Poseł Urszula Pasławska, która zaproponowała mi kandydowanie z listy Trzeciej Drogi. Była to przemyślana decyzja, aczkolwiek miałam pewne wątpliwości. Z perspektywy czasu decyzji tej nie żałuję. Poparcie mieszkańców naszych mazurskich miast, w szczególności Olecka, Gołdapi i Ełku, pokazały mi, że mam ich zaufanie. Liczba oddanych głosów uplasowała mnie na 4. miejscu pośród 20 kandydujących na liście Trzeciej Drogi. Była to dla mnie jeszcze większa motywacja i mobilizacja do dalszego działania na rzecz regionu. My, kobiety, mamy w sobie siłę! Motywację i determinację do osiągania celów. Czas na skuteczne działanie kobiet.


– Jakimi obszarami chciałaby Pani się zająć jako radna Semiku? Jakie są Pani priorytety?

– Jako radna Sejmiku będę przede wszystkim stawiała na:
- skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych – przed nami nowa perspektywa unijna 2021-2027, a także realizacja zadań w ramach KPO. Będzie to wielkie wyzwanie dla naszego regionu. Dlatego tak ważne jest doświadczenie, które mam m.in. dzięki mojej wieloletniej pracy zawodowej, jak również obecności w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
- zielony rozwój naszego regionu – mazurskie miasta to idealne miejsce do rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w sektorze turystyki oraz usług okołoturystycznych czy zdrowotnych. Naturalne walory przyrodnicze wzmacniają konkurencyjność naszego regionu i umiejętnie wykorzystane będą przyczyniały się do jego zrównoważonego rozwoju. Zielone Mazury to także inwestycje w alternatywne źródła energii, przyjazne mieszkańcom i środowisku.
Jednym z trudniejszych tematów, z którymi musimy się zmierzyć jest pojawiający się w ostatnim czasie problem wilków i łosi. Czas na skuteczne działanie w tym temacie w porozumieniu z zainteresowanymi podmiotami.
Bardzo ważne jest też zagadnienie Zielonego Ładu, szczególnie w kontekście rolników z naszego województwa. Nie jest to problem do rozwiązania bezpośrednio na szczeblu województwa, ale samorząd regionu powinien być zaangażowany w działania wspierające cały sektor rolniczy.
- zrównoważony rozwój – uważam, że nasz region powinien rozwijać inwestycje w zakresie turystyki, kultury, sportu czy zdrowia. Tu jako przykład stawiam Gołdap, która pokazuje, że działalność uzdrowiskowa jest ważnym impulsem w rozwoju.
Inwestycje w różnych dziedzinach przyczynią się nie tylko do wzrostu turystycznej atrakcyjności naszego regionu, ale przede wszystkim do poprawy jakości życia naszych mieszkańców.
- młodzież i seniorzy – moim priorytetem będą wszelkie działania na rzecz młodego pokolenia: wspieranie edukacji najmłodszych mieszkańców, rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych, a także inspirowanie młodych ludzi do rozwijania ich pasji i talentów. Szczególnie bliski mi temat to wzmacnianie rad młodzieżowych i rozwijanie w młodych ludziach aktywności obywatelskiej. Stawiam też na międzypokoleniową współpracę i projekty skierowane do seniorów.

– Aktywnie uczestniczy Pani w pracach stowarzyszeń, samorządów. Jak przełoży Pani to doświadczenie w działaniu na szczeblu województwa?

– Uważam, że należy kontynuować i wzmacniać współpracę między sąsiadującymi samorządami z naszego okręgu. W szczególności zadbać o wspólną markę turystyczną, uzdrowiskową, kulturalną i sportową. Działalność w Stowarzyszeniach: EGO Kraina Bociana, LGD „Lider w EGO” czy chociażby Stowarzyszeniu Warmińsko – Mazurskich Gmin Pogranicza pokazuje, że w jedności siła. Realizujemy wspólne projekty, skutecznie pozyskujemy zewnętrzne środki na rzecz lokalnego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców.


– Dlaczego mieszkańcy powinni na Panią zagłosować?

– Od lat pracuję w samorządzie lokalnym i jestem blisko ludzi. Jestem przekonana, że teraz jest ten czas, aby przełożyć moją wiedzę i doświadczenie na działalność w samorządzie województwa. Wręcz koniecznym jest, żeby mniejsze samorządy miały swojego przedstawiciela w samorządzie województwa. Przedstawiciela skutecznego, z doświadczeniem, który wie i zna potrzeby regionu. Bo samorząd województwa to: środki unijne, granty, dotacje na rozwój w obszarze dróg, oświaty, zdrowia, kultury, sportu, turystyki, dziedzictwa kulturowego. A to nasz wspólny cel!


Sfinansował KKW Trzecia Droga PSL – PL2050 Szymona Hołowni

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5