Bądźmy razem dla naszej społeczności

2024-04-02 16:35:30(ost. akt: 2024-04-02 17:06:01)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: KWW Jesteśmy Samorządni

Sfinansowano ze środków KWW Jesteśmy Samorządni

WYBORY SAMORZĄDOWE

To niezwykle ważne wydarzenie dla lokalnych społeczności jak nasza. To szansa na wybór ludzi, którzy w naszym imieniu będą przez kolejne 5 lat podejmować decyzje mające wpływ na nasze codzienne życie. Wybrany burmistrz i radni w naszym imieniu będą zarządzać infrastrukturą gminną i powiatową, oświatą, opieką zdrowotną, transportem publicznym czy gospodarką odpadami. Wybór odpowiednich kandydatów ma ogromne znaczenie.

Wybory samorządowe są także okazją do wyrażenia swojego zdania - udział w głosowaniu to sposób na wyrażenie swojej opinii na temat działalności dotychczasowych władz samorządowych i wybór osób, które według nas najlepiej będą reprezentować interesy lokalnej społeczności.

Silny samorząd to rozwój - dobrze funkcjonujący samorząd stymuluje rozwój gospodarczy, edukacyjny, społeczny czy kulturowy, przyciągając inwestycje i napędzając rozwój lokalnej społeczności.

DLACZEGO WARTO ODDAĆ GŁOS NA JEDEN KOMITET?

Od 5 lat pełnię funkcję Burmistrza Olecka. Zdecydowana większość tego czasu to praca w ciągłym zwarciu z Radą Miejską i udowadnianie słuszności moich decyzji. Nie jest przecież tajemnicą, że działałem w warunkach totalnej opozycji. Po zaledwie kilku miesiącach koalicji, radni NOE GO stali się moimi zagorzałymi przeciwnikami, kwestionując wszelkie propozycje i decyzje, bez poparcia tego racjonalnymi, merytorycznymi, czy prawnymi argumentami. Nasze potyczki kończyły się często unieważnianiem uchwał przez organy nadrzędne lub kompletnym zastojem w podejmowaniu decyzji. Ansy osobiste bądź polityczne odbierały zdrowy rozsądek, by móc podejmować merytoryczną dyskusję nad najlepszymi rozwiązaniami dla naszych mieszkańców. Taka praca jest jak jazda samochodem na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Niby do przodu, ale wciąż za wolno. O ile więcej bylibyśmy w stanie osiągnąć, gdyby nie ciągły sprzeciw?

O ile więcej i z korzyściami dla mieszkańców bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby nie utarczki z Zarządem Powiatu? Niestety, kompletnie różne wizje i podejście do pracy samorządu, komunikacji z mieszkańcami, transparentności działań i partnerstwa we współpracy spowodowały, że porozumienia między dwoma samorządami brak.

Kto na tym traci? Mieszkańcy.

Ta kadencja pokazała także, jak kruche są koalicje i jak interesy polityczne przeważają często nad interesem mieszkańców.

Dlatego moim celem jest zbudowanie silnej większości w Radzie Miejskiej i Radzie Powiatu, żeby nie być zależnym od przychylności i nastawienia potencjalnych koalicjantów. Chcę współpracować z ludźmi, którzy podzielają moją wizję, rozumieją postawione cele i konsekwencje podejmowanych działań i decyzji. Chcę współpracować z ludźmi, którzy tak jak ja za jedyną słuszną formę współpracy uznają pracę zespołową i którzy swoimi działaniami, osiągnięciami i postawą pokazali, że praca społeczna jest dla nich pewnego rodzaju misją. Potrzebuję wsparcia ludzi, którzy w swojej pracy samorządowca będą kierować się dobrem gminy i powiatu, a sprawy mieszańców stawiać ponad swoje partykularne interesy osobiste bądź polityczne.

DLACZEGO WARTO POSTAWIĆ NA KWW JESTEŚMY SAMORZĄDNI?

Komitet wyborczy wyborców „Jesteśmy Samorządni” skupia w swoich szeregach ludzi nastawionych na dialog ze społecznością, rozwój gminy Olecko i powiatu oleckiego. Członkowie komitetu to doświadczeni i zaangażowani społecznie mieszkańcy powiatu oleckiego, którzy od lat działają na rzecz lokalnej społeczności. Są to osoby, które specjalizują się w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, ochrona środowiska, kultura fizyczna, ochrona zdrowia, czy biznes.

Wspólnym celem komitetu jest kontynuacja działań i sposobu współpracy, który został podjęty przeze mnie w mijającej kadencji, podczas której pełniłem funkcję Burmistrza Olecka.

Chcą rozwijać projekty, które przyczynią się do dalszego rozwoju regionu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz stworzenia atrakcyjnej oferty dla gości i turystów. Komitet „Jesteśmy Samorządni” postawił sobie za zadanie budowanie mostów pomiędzy władzą a społecznością, otwarcie na propozycje i sugestie mieszkańców oraz transparentność w swoich działaniach. Działając w duchu współpracy i innowacji, chcemy nadal tworzyć lepsze jutro dla mieszkańców powiatu oleckiego i zapewnić stabilny rozwój regionu.

Priorytetem dla nas są dialog, współpraca i merytoryka.

Chcemy efektywnie działać razem dla naszej społeczności.

JAK GŁOSOWAĆ ?
7 kwietnia oddamy 4 głosy:
X na kandydata na Burmistrza Olecka
X na kandydata do Rady Miejskiej w Olecku
X na kandydata do Rady Powiatu Oleckiego
X na kandydata do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przede wszystkim zachęcam do udziału w wyborach samorządowych 7 kwietnia.

Głos oddany na mnie to, głos za kontynuacją podjętych przeze mnie 5 lat temu działań na rzecz rozwoju Gminy Olecko oraz rozszerzenie ich na cały Powiat Olecki. Abym jednak mógł być skuteczny i efektywny w ich realizacji potrzebuję solidnych, sprawdzonych partnerów.

Dlatego proszę o głos na kandydatów z listy nr 14 do Rady Miejskiej w Olecku
oraz listy nr 11 do Rady Powiatu Oleckiego Komitetu Wyborczego Wyborców Jesteśmy Samorządni.

Zapewniam, że to niezawodny zespół, którego członkowie wielokrotnie dowiedli, jak bardzo mieszkańcy Olecka mogą na nich liczyć, w różnych sytuacjach.

7 kwietnia bądźmy razem dla naszej społeczności.

Karol Sobczak


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5