Jaka przyszłość czeka Olecko?

2024-03-18 22:34:42(ost. akt: 2024-04-02 08:13:43)

Autor zdjęcia: UM Olecko/Józef Kunicki

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy cykl pytań do kandydatów na Urząd Burmistrza Olecka. Co tydzień wszystkim kandydatkom i kandydatom na urząd burmistrza będziemy zadawać jedno identyczne pytanie.

W ubiegłym tygodniu zapytaliśmy kandydatów o dostęp do służby zdrowia. Teraz pytamy o przyszłość gospodarczą Olecka.

W okolicach Olecka rozpoczęły się duże drogowe inwestycje infrastrukturalne, a kolejne są już zaplanowane, mowa m.in. o DK65. Te inwestycje to nie tylko kwestia poprawy bezpieczeństwa, ale również szansa gospodarcza dla Olecka. Nieraz słyszymy bowiem, że bez dobrego połączenia komunikacyjnego trudno o nowych inwestorów. Jak wykorzystać szansę, która pojawia się na horyzoncie? W jakim kierunku gospodarczym powinno rozwijać się Olecko?

Paweł Giełazis
Nie ma wątpliwości co do tego, że odpowiednia infrastruktura pobudza rozwój gospodarki, w tym sektory transportu, produkcji, logistyki, turystyki, które stanowią jej nieodzowne ogniwo. Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa przyniesie wiele korzyści dla naszego miasta: skróci czas podróży, a za tym zwiększy wygodę dla turystów, poprawi dostępność do innych regionów, zwiększy efektywność logistyczną i handlową, ułatwi transport towarów i usług, co pozwoli rozwinąć lokalny biznes. A przede wszystkim poprawi jakość życia mieszkańców poprzez łatwiejszy dostęp do usług i atrakcji turystycznych, pracy czy też większych ośrodków medycznych.
Jako Burmistrz będę starał się stworzyć dogodne warunki dla potencjalnych inwestorów. Jestem otwarty na pomysły i nie chcę narzucać kierunków rozwoju gospodarczego tylko ułatwić przedsiębiorcom jego warunki. Ważnym aspektem jest turystyka i sport, ponieważ w chwili obecnej miasto jest praktycznie odcięte komunikacyjnie z pozostałą częścią regionu. Przywrócenie lokalnych połączeń kolejowych na pewno przyczyni się do rozwoju tego obszaru.

Przemysław Nowoć
Należy wykorzystać położenie w środku unikalnych Mazur Garbatych, ponadto posiadaną infrastrukturę sportową i rekreacyjną. To oraz wspomniane w pytaniu inwestycje drogowe oraz perspektywa środków zewnętrznych daje możliwość przywrócenia Olecku funkcji miasta turystycznego i sportowego. Oczywiście w korelacji z obecnymi podmiotami gospodarczymi, wspieraniu ich działalności oraz we współpracy z innymi samorządami:
⎯ likwidacja wykluczenia komunikacyjnego z „resztą świata” (połączenia autobusowe, kolejowe).
⎯ zagospodarowanie i wykorzystanie jeziora jako infrastruktury turystycznej i sportowej
⎯ modernizacja Wiewiórczej Ścieżki, tworzenie ścieżek pieszo rowerowych, tras kajakowych
⎯ pozyskiwanie inwestorów (baza hotelowa, infrastruktura wypoczynkowa)
⎯ przywrócenie kulturalnej świetności Dworku Mazurskiego
⎯ rozwój turystyki wiejskiej, kulinarnej, turystyki rehabilitacyjnej, turystyki kulturowej czy turystyki aktywnej
⎯ dbałość o jakość dróg, czystość i estetykę miasta, terenów zielonych

Wioletta Dorota Żukowska
Stawiam na wszechstronny rozwój gminy. Chcę, aby gmina rozwijała się równo, w różnych kierunkach. Z tego względu inwestycje drogowe są dla nas bardzo ważne, by nie powiedzieć – kluczowe.
Dla przykładu: chcę rozwoju turystyki: rowerowej, pieszej, wodnej… Trzeba sobie uświadomić, że – oprócz infrastruktury – potrzebna jest do tego dobra komunikacja na
poziomie krajowym, a nawet międzynarodowym. Kto do nas przyjedzie i „zostawi” pieniądze w gminie, jeśli sam dojazd będzie bardzo mozolny? Przez wiele lat, komunikacja, choćby z Polską centralną, stanowiła wyzwanie. Teraz to się zmienia.
Drugi przykład: rozwój sportu i rekreacji sportowej. Olecko ma już teraz niezłą infrastrukturę sportową, ale czy jest ona w pełni wykorzystana? Szybki dojazd sprzyja
korzystaniu z niej przez osoby spoza gminy. Ktoś np. może przyjeżdżać do nas tylko po to, by uprawiać tenis czy żeglarstwo. A za rozwojem sportu i turystyki idzie rozwój usług gastronomicznych, hotelarskich i innych.

Aneta Milczarek
Dzięki rozwojowi nowoczesnej sieci transportowej oraz budowie centrów logistycznych w naszym regionie, niewątpliwie zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna Olecka, jak i innych gmin sąsiednich. Mobilność mieszkańców zawsze przekłada się na wzrost przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, które są potrzebne zwłaszcza młodym osobom. Dziś Olecko jest miastem skupiającym raczej duże zakłady produkcyjne niż atrakcje turystyczne i obiekty wypoczynkowe. To też jest atut, bo potrzebne są kompetentne kadry. Należy dołożyć wszelkich starań, aby osoby, które przyjechały tu w poszukiwaniu pracy osiedliły się na stałe. Jako samorząd powinniśmy zabiegać o nowych inwestorów i rozwój terenów aktywności gospodarczej. Bardzo ważne jest również to, żeby duże zakłady produkcyjne i przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lokować w oddaleniu od gospodarstw domowych. Stawiam na rozwój, ale w zrównoważonym wydaniu. Jako gmina posiadamy niezwykłe zasoby przyrodnicze i krajobrazowe zwłaszcza na obszarach wiejskich. Mam nadzieję, że przyszłe inwestycje, takie jak przebudowa dróg wojewódzkich i budowa sieci ścieżek rowerowych w połączeniu ze szlakiem Green Velo, pozwolą na rozkwit turystyczny tych pięknych terenów.

Karol Sobczak
Rozwój infrastruktury drogowej w okolicach Olecka stanowi ogromną szansę dla rozwoju gospodarczego miasta. Co należy podkreślić, nie tylko DK65(Ełk-Olecko) będzie remontowane. Dzięki dobrej współpracy w ciągu 5 lat udało mi się wprowadzić obwodnicę Gąsek do Rządowego Programu 100 obwodnic, remontu DW655(Mazuchówka -Olecko) i DW653(Olecko-Bakałarzewo). Wzdłuż tych ostatnich wybudowane zostaną ścieżki pieszo-rowerowe, co ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Olecka ze względu na jego położenie i turystyczny charakter. Trwają przygotowania do wykonania ścieżki pieszo-rowerowej Olecko-Wieliczki, a dzięki wspólnemu projektowi Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana, którego jesteśmy członkiem, tylko na terenie Gminy Olecko powstanie kolejnych 40 km ścieżek. Powrót kolei, o który walczyłem przez ostatnie 5 lat, a który staje się faktem, również bardzo korzystnie wpłynie nie tylko na wzrost ruchu turystów, ale także rozwój gospodarczy całego regionu. Obecnie pracujemy nad wyznaczeniem kolejnych terenów inwestycyjnych, na których będą mogli lokować swoje działalności kolejni inwestorzy. Dzięki lepszym połączeniom komunikacyjnym, Olecko staje się dla nich bardziej atrakcyjne, co przełoży się na powstanie nowych miejsc pracy, stymulację rynku i dodatkowe wpływy do budżetu gminy.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5