Żeby w święta nie stracić samochodu...

2024-03-26 23:43:54(ost. akt: 2024-03-28 13:39:14)

Autor zdjęcia: KPP Gołdap

Przed nami świąteczny weekend. W wielu domach, podczas rodzinnych, towarzyskich spotkań, będzie gościł również alkohol. Pamiętajmy, że od 14 marca weszły w życie nowe przepisy, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego środek karny w postaci przepadku pojazdu mechanicznego lub jego równowartości.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Po zatrzymaniu pojazdu przez policję, pojazd przewożony jest na parking depozytowy. Pozostaje tam do czasu uprawomocnienia się wyroku o przepadku. Po uprawomocnieniu się wyroku, pojazd zostaje przejęty przez Skarb Państwa.

Warto wspomnieć, że jeżeli kierowca nie jest jedynym właścicielem samochodu, pojazd nie zostanie skonfiskowany. W sytuacjach, gdy sprawca będzie jechał autem służbowym lub leasingowanym, będzie musiał zapłacić karę finansową. Kara ta będzie równowartością samochodu określoną w polisie ubezpieczeniowej. Jeżeli samochód nie będzie jej posiadał, to zostanie określona wartość rynkowa pojazdu

POLICJANCI PRZYPOMINAJĄ!

Środek karny w postaci skonfiskowania samochodu będzie orzekany albo będzie mógł być orzeczony wobec sprawcy przestępstwa w ruchu lądowym:
a) Sprowadzenia katastrofy, sprowadzenia katastrofy z następstwem w postaci śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy lub wypadku komunikacyjnego, albo wypadku komunikacyjnego z następstwem w postaci śmierci osoby lub ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu
* znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
* zbiegłego z miejsca zdarzenia, nawet nie znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
* spożywającego alkohol lub zażywającego środek odurzający po popełnieniu tych przestępstw, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego, przy czym orzeczenie przepadku będzie obligatoryjne, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy będzie wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia.
b) Prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego obligatoryjnie, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy tego przestępstwa będzie niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia.
c) Prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego po wcześniejszym prawomocnym skazaniu za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo: sprowadzenia katastrofy, sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy, spowodowania wypadku komunikacyjnego lub spowodowania wypadku komunikacyjnego przez żołnierza, popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych , czyli w ramach “recydywy drogowej”, niezależnie od stopnia stanu nietrzeźwości (nawet jeżeli stężenie alkoholu w organizmie sprawcy było mniejsze niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu).

opr. ma podstawie materiałów Policji

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5