Mleczarnie i zlewnie mleka na konkursowych fotografiach

2023-03-13 13:47:35(ost. akt: 2023-03-13 13:57:21)

Autor zdjęcia: KGW w Sugajenku

Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego i LGD Ziemia Lubawska, pod patronatem Medialnym „Gazety Nowomiejskiej”, organizują konkurs fotograficzny pt.‘’Mleczarnie i zlewnie (dawne punkty skupu mleka) Ziemi Lubawskiej„

Celem konkursu jest pokazanie dziedzictwa kulturowego architektury obiektów związanych z mleczarstwem na Ziemi Lubawskiej, a więc mleczarni działających i nie prowadzących już działalności, nieczynnych zlewni mleka oraz czynnych i miejsc w których były mleczarnie. Organizatorzy liczą na pokazanie przez uczestników starych zdjęć mleczarni i zlewni mleka.
Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim może wziąć osoba zainteresowana dziedzictwem kulturowym Ziemi Lubawskiej . W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do koperty z danymi uczestnika pisemnej zgody rodziców (opiekunów) dotyczącej zaakceptowania przez osobę dorosłą postanowień regulaminu.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 różne zdjęcia w formacie A - 4 lub A - 5. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone elektronicznie lub poprzez fotomontaż. Na odwrocie zdjęcia winno znaleźć się godło autora, kategoria i tytuł oraz zapis potwierdzający miejsce i że, zdjęcie zostało wykonane na terenie Ziemi Lubawskiej w 2023 roku.
Do prac powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem (pseudonimem) zawierająca kartkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, rok urodzenia, w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców (opiekunów), adres do korespondencji , adres e-mail, numer tel. kontaktowego. Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć w terminie 15.3.2023 do 12.5.2023 roku na jeden z podanych adresów: Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej 13 - 334 Łąkorz 120, LGD Ziemia Lubawska ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa albo Redakcja „Gazety Nowomiejskiej” 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Działyńskich 8a. Niezbędny jest dopisek Konkurs fotograficzny ‘’Mleczarnie i zlewnie (punkty skupu mleka) Ziemi Lubawskiej‘’.
O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Międzynarodowej Nocy Muzeów w Muzeum Lokalnym Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu dnia 19 maja 2023 roku o godzinie19. Bieżące informacje na temat konkursu umieszczone będą na stronie internetowej i FB redakcji „Gazety Nowomiejskiej” i Wioski Młynarskiej Łąkorz oraz LGD Ziemia Lubawska. ul
Wszelkie dodatkowe pytania dot. konkursu udzielane są pod numerem tel. 509 980 320.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5