Roczna odprawa policjantów z regionu i efekty ich pracy w 2021 roku

2022-02-13 15:10:16(ost. akt: 2022-02-13 15:16:27)
Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

Autor zdjęcia: KWP w Olsztyn

Po raz drugi odprawa roczna policjantów z Warmii i Mazur odbyła się zdalnie. Podczas spotkania za pośrednictwem łączy teleinformatycznych, kierownictwo warmińsko-mazurskiej Policji podsumowało efekty służby funkcjonariuszy w 2021 roku.
Zdalne spotkanie kierownictwa garnizonu warmińsko-mazurskiej Policji rozpoczął nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Szef warmińsko-mazurskich policjantów wyraził dumę z podległych mu policjantów, którzy nie tylko w czasie pełnienia służby, ale również poza nią, gdy ściągają mundur, to pamiętają o tym, że ich zadaniem jest pomagać i chronić. Świadczą o tym liczne zdarzenia, w których policjanci ratowali życie, zdrowie i mienie innych osób oraz wykonywali swoje zadania służąc również przy wschodniej granicy naszego kraju, a także podczas rotacji zagranicznych. Szczególne podziękowania nadinsp. Tomasz Klimek skierował do policjantów Oddziału Prewencji Policji za ich poświęcenie, dyspozycyjność i gotowość do wykonywania trudnych zadań, również bardzo daleko od swoich domów i bliskich. Wyraził również uznanie dla policjantów, którzy dzięki swojemu uporowi i poświęceniu doprowadzili do rozwikłania trudnych spraw kryminalnych. Przypomniał także jak ważna i potrzebna jest służba prewencyjna i działania profilaktyczne, dzięki którym rośnie poziom poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, a których efekty z pewnością przyniosą kolejne korzyści w przyszłości. Pod koniec 2020 roku w garnizonie warmińsko-mazurskim liczba wakatów wynosiła około 100. Rok później ta liczba zdecydowanie spadła. W styczniu 2022 roku służbę w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji pełniło 3610 funkcjonariuszy, a do obsadzenia pozostało 10 wolnych wakatów.
Bardzo wyraźny spadek odnotowaliśmy również w dziedzinie, której policjanci każdego dnia poświęcają wiele uwagi i pracy. W 2021 roku odnotowaliśmy na Warmii i Mazurach najniższą od 2001 roku liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W 920 wypadkach zginęło 96 osób, a 1075 zostało rannych. Rok wcześniej było to 1040 wypadków, 115 ofiar śmiertelnych i 1188 rannych. To, że tych wypadków i ich ofiar było znacznie mniej niż w ubiegłym roku, jest dużą zasługą policjantów, którzy kontrolując porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w trakcie tych kontroli ujawnili i wyeliminowali z ruchu 3942 kierujących pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwi kierujący spowodowali w zeszłym roku 97 wypadków drogowych (112 w 2020r) — mówił nadinsp. Tomasz Klimek.
W toku przeprowadzonych postępowań policjanci pionu kryminalnego stwierdzili, że w 2021 roku na Warmii i Mazurach doszło do 25511 przestępstw, czyli o 1103 przestępstwa mniej niż w roku ubiegłym. Wykrywalność wyniosła prawie 73 procent, co klasyfikuje region powyżej średniej krajowej. Kryminalni w trakcie minionych 12 miesięcy zabezpieczyli ponad 260 kg narkotyków, a w trakcie prowadzonych postępowań zabezpieczyli mienie o wartości przekraczającej 25 mln zł.
W związku z ograniczonymi możliwościami podróżowania spowodowanymi pandemią, w sezonie letnim zauważalny był wyraźny wzrost liczby osób korzystających z uroków Warmii i Mazur. Przełożyło się to niestety na wzrost liczby utonięć, których było o 5 więcej niż w roku ubiegłym. Przygotowując się nowego sezonu letniego 17 kolejnych policjantów uzyskało w 2021 roku uprawnienia, dzięki którym będą pełnić służby na wodach latem 2022 roku.
Był to kolejny rok, w którym realizowane były liczne inwestycje. Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych wydano w garnizonie w 2021 r. kwotę ponad 51 mln zł.
Ponadto wykorzystując dostępne środki z różnych źródeł (z budżetu KWP i KGP, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz dzięki wsparciu samorządów) zakupione zostały radiowozy oznakowane i nieoznakowane, ambulans sanitarny i łódź policyjna.
Na podst. materiałów warmińsko mazurskiej Policji

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5