Tomasz Zawacki w Sejmie sprzeciwia się uchwale antysmogowej dla naszego regionu [VIDEO]

2022-01-29 17:03:31(ost. akt: 2022-01-29 17:47:14)

Autor zdjęcia: archiwum Tomasza Zawackiego

Trwają konsultacje społeczne na temat wprowadzenia uchwał antysmogowych. Dokumenty zakładają stopniowe odejście od palenia drewnem i węglem. Pomysłowi stanowczo sprzeciwiają się narodowcy, wśród nich nowomieszczanin Tomasz Zawacki.
Przypomnijmy, do 21 stycznia 2022 roku, każdy mieszkaniec regionu mógł zgłosić swoje uwagi i wnioski odnośnie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Chodzi tu o tak zwane "uchwały antysmogowe", które będą procedowane w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego już w lutym tego roku.

W Polsce sukcesywnie są zaostrzane przepisy dotyczące sposobów ogrzewania domów i mieszkań. Jako pierwszy uchwałę antysmogową przyjął już na początku 2016 roku Sejmik Województwa Małopolskiego, a definitywny zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie obowiązuje od września 2019 roku.

Kolejne województwa coraz bardziej zaostrzały przepisy, odpowiednio je dopasowując do liczby mieszkańców, gęstości zaludnienia i stopnia zanieczyszczenia powietrza. W tej chwili tylko dwa województwa nie przyjęły żadnych uchwał antysmogowych — Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie. W odróżnieniu od sąsiedniego województwa, pierwsze prace w naszym regionie zostały już podjęte. I wszystko zmierza do tego, żeby niedługo zaczęły być wprowadzane w życie.

Działacze Konfederacji Okręgu Warmińsko-Mazurskiego nie zgadzają się na wprowadzenie takich regulacji, więc wystosowali do mieszkańców regionu następujący apel:

"Apelujemy do radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego o odrzucenie projektów uchwał „w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.

Uzasadnienie:
Jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu cen wszystkich nośników energii, co szczególnie odbija się na budżetach domowych mieszkańców naszego regionu. Wprowadzenie zakazu spalania węgla, a w szczególności drewna może zrujnować Warmię i Mazury, które wciąż pozostają obszarem najwyższego bezrobocia. Pozyskiwanie drewna opałowego oraz peletu, zrębków, brykietu i innych form biomasy na opał, stanowi ważną część przychodów w naszym województwie. Jednocześnie dzięki dobrodziejstwu obszarów zielonych mamy zdrowe i czyste powietrze, przez co nie ma uzasadnienia dla wprowadzania restrykcji i zakazów.
Oczywiście nasz apel nie oznacza zgody na spalanie śmieci i odpadów. W tym zakresie obowiązujące prawo daje wystarczające narzędzia, do ścigania ludzi z premedytacją zanieczyszczających środowisko."

Na konferencji prasowej partii Korwin w Sejmie obecny był nowomieszczanim Tomasz Zawacki, który wyraził zdecydowany sprzeciw wobec uchwały antysmogowej.

— Jesteśmy tu dlatego, że Sejmik województwa Warmińsko — Mazurskiego stara się przeforsować uchwałę ograniczającą możliwość palenia w piecach drewnem i węglem — mówił Tomasz Zawacki — Nasze województwo stoi rolnictwem, węglem, drewnem. Ograniczanie nam możliwości palenia tym, to ograniczenie pełnej swobody przede wszystkim ekonomicznej. osoby starsze, gdzieś na wsiach palą drewnem, mają jakiś kawałek lasu. Nie mają wyboru, są uzależnieni od tego silnie finansowo. Nie można ograniczać ludziom możliwości ogrzewania.

Tomasz Zawacki powiedział, że region Warmii i Mazur najbardziej odczuje skutki wprowadzenia Zielonego Ładu.

— Rząd nie każde nam już zaciskać pasa, rząd zaciska nam pętlę na szyi, mieszkańcy powiatu iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego i wielu innych nie wytrzymają takich ograniczeń — mówił Tomasz Zawacki i podkreślił, że mamy na Warmii i Mazurach czyste powietrze i problem smogu nas dotyczy mniej.


Najprawdopodobniej jednak uchwały, jeśli zaczną być procedowane, zostaną przyjęte. Obecnie większościowa koalicja w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego to zwolennicy regulacji antysmogowych.

Piotr Siergiej, ekspert ds. smogu uważa, że uchwały antysmogowe mogą przynieść regionowi wiele korzyści.

— Podstawową korzyścią z wprowadzenia uchwał antysmogowych jest poprawa jakości powietrza w regionie. Jeśli uda się wymienić najgorsze kotły do 2027 roku w miastach i 2029 we wsiach to wtedy bardzo znacznie poprawi się jakość powietrza — komentuje Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, pochodzący z naszego regionu.

— W Polsce około 50 procent smogu pochodzi z tzw. kopciuchów, czyli kotłów na paliwo wysokoemisyjne. W okresie zimowym na Warmii i Mazurach ten odsetek rośnie do ponad 90 procent, bo odsetek przemysłu i samochodów na drogach w porównaniu z resztą kraju jest dość niski. Szacuje się, że około 45 tysięcy Polek i Polaków rocznie umiera na choroby spowodowane złą jakością powietrza. Są to głównie choroby płuc i serca, związane z ich niewydolnością. Wprowadzenie odpowiednich regulacji antysmogowych może to zmienić.

red.al
nowemiasto@gazetaolsztynska.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5