Nie ma już wśród nas wyjątkowego i oddanego bliźnim krwiodawcy...

2022-01-19 13:19:04(ost. akt: 2022-01-19 13:23:45)
Adam Lewandowski, zasłużony krwiodawca, odszedł do wieczności

Adam Lewandowski, zasłużony krwiodawca, odszedł do wieczności

Autor zdjęcia: Archiwum "GN"

Do wieczności odszedł człowiek wielkiego serca, oddany potrzebującym, zasłużony krwiodawca i działacz Polskiego Czerwonego Krzyża — Adam Lewandowski z Nowego Miasta.
Krew bezinteresownie oddawać zaczął już w 1976 roku, natomiast do klubu krwiodawców przy Spółdzielni Kółek Rolniczych wstąpił rok później. Potem przez osiem lat pełnił prezesa klubu.
W 1991 roku, po likwidacji spółdzielni, wstąpił do Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Nowym Mieście. Od początku z wielkim zaangażowaniem włączył się w działalność klubu i w 2005 roku został członkiem zarządu, a w roku 2009 objął funkcję prezesa.
Dla ruchu krwiodawców pozyskał przynajmniej kilkadziesiąt osób, bowiem był dobrym przykładem, jak można wspomagać osoby potrzebujące, oddając honorowo krew.
Za ofiarność i bezinteresowne zaangażowanie wielokrotnie został uhonorowany odznakami PCK. Posiadał trzy stopnie odznak honorowych PCK, a w 2012 roku wręczono mu odznaczenie Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W 2014 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Najbardziej jednak cenił sobie ubiegłoroczne wyróżnienia „Kryształowe Serce”.
Od 1976 roku do roku 2018 Adam Lewandowski oddał łącznie ponad 70 litrów krwi ratującej życie.
— Adam był człowiekiem sumiennym i prawym, świecił przykładem dla innych. Posiadał nietuzinkową osobowość, był wiernym mężem, kochającym ojcem i dziadkiem. Kochał życie i otaczający świat. Żadne słowa nie są w stanie oddać naszego bólu po jego stracie — powiedziała Halina Kleinowska, sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Nowym Mieście.
Pogrzeb śp. Adama Lewandowskiego odbędzie się 20 stycznia o godz. 13 w Nowym Mieście.
red

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5