Gdzie w powiecie nowomiejskim składać wniosek o dodatek osłonowy?

2022-01-13 10:26:50 (ost. akt: 2022-01-13 10:35:52)

Autor zdjęcia: archiwum

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

KOMU PRZYSŁUGUJE?
>>> osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100,00 zł.
>>> osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1.500,00 zł.
>>> W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

WYSOKOŚCI DODATKU
Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania
>>> 400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
>>> 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
>>> 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
>>> 1.150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:
>>> 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
>>> 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
>>> 1.062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
>>> 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

NOWE MIASTO: Od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w godzinach od 7:15 - do 15:15, bezpośrednio u pracowników Ośrodka przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim – pok. 1 i pok. 9, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych podczas wizyty.

GMINA NOWE MIASTO: W Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Numer kontaktowy: 56 4726332, 56 4726323.

GMINA GRODZICZNO: GOPS w Grodzicznie przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy ( II piętro), nr tel.: (56) 47 292 99.

GMINA BISKUPIEC: Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 10 stycznia 2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu.

GMINA KURZĘTNIK: Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku ul. Dworcowa 8.
Informacja pod numerem telefonu 56 4748056 w godzinach 7.30-15.30

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie
https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania


WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ TAKŻE ELEKTRONICZNIE
Za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. (np. poprzez ePUAP).

red.al
nowemiasto@gazetaolsztynska.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5