"Suma parafialna" parafii pw. św. Tomasza Apostoła

2022-01-07 17:21:22(ost. akt: 2022-01-07 19:32:43)
Montaż Piety z ok. 1410 roku w bazylice nowomiejskiej po konserwacji i eksponowaniu tego cennego zabytku w Malborku

Montaż Piety z ok. 1410 roku w bazylice nowomiejskiej po konserwacji i eksponowaniu tego cennego zabytku w Malborku

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Ksiądz Zbigniew Markowski, proboszcz parafii pw. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście sporządził tradycyjne podsumowanie roku, które cytujemy w obszernych fragmentach. Rok duszpasterski przebiegał pod hasłem „Eucharystia tajemnicą celebrowaną”.
Ojciec Św. Franciszek ogłosił miniony czas Rokiem Świętej Rodziny. W to wydarzenia wpisuje się peregrynacja obrazu Św. Rodziny, jednak odbędzie się ona dopiero w maju 2022 roku. Dzieci Komunijne przyjęto na życzenie rodziców. Uroczystości odbywały się w małych grupach.
Dnia 4 lipca odbył się odpust parafialny Św. Tomasza Apostoła pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Wiesława Śmigla. Tego dnia w godzinach popołudniowych odbył się Galowy Koncert warszawskiego chóru ”Sunus Innumerabiles”, który poprowadził Artur Backiel, nowy organista i muzyk kościelny. Podjął on pracę w nowomiejskiej wspólnocie parafialnej budując chóry oraz animując całe muzykowanie w parafii.
Tradycyjna pielgrzymka Jasnogórska wyruszyła 2 sierpnia w formule sztafety — niestety w uciążliwych maseczkach. Ostatni etap przed Jasną Górą przypadł nowomiejskiej parafii. Grupa szła pod opieką ks. Roberta Narodzonka.
W 2021 roku w nowomiejskiej parafii i całym dekanacie odbyła się wizytacja kanoniczna. Biskup Wiesław Śmigiel rozpoczął wizytację podczas uroczystej sumy odpustowej. Już kolejnego dnia wizytował parafię w Bratianie i dalej kolejne parafie. Wizytację zakończył 28 października instalacją nowych kanoników gremialnych. Byli to księża: Grzegorza Nadolny, Kazimierz Wierzbicki i Andrzej Ziegert. Byli też kanonicy honorowi: ks. Zygmunt Leyk, ks. Marek Skok, ks. Zdzisław Baranowski, ks. Edward Barański oraz ks. Mariana Zbrojski.
Ochrzczono w 2021 roku 86 dzieci (w roku 2020 było 85), a zmarło 180 osób (w 2020 roku 144). Do Komunii Św. przystąpiło 145 dzieci (w 2020 było 43 dzieci), częściowo z 2019 roku. Udzielono 44 ślubów (w roku 2020 były 33 pary), a osób bierzmowanych było 83.
W pracach gospodarczych trzeba odnotować zakończony projekt zatytułowany ”Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej – konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu”. Projekt realizowany był z parafiami w Radomnie, w Rożentalu, Złotowie, Tylicach, Boleszynie, Lubawie i Brzoziu. Przez dwa lata, zatrudnialiśmy historyczkę Paulinę Piotrowską, która oprowadza po bazylice, dawała lekcje muzealne oraz prowadziła warsztaty — mówi ks. Zbigniew Markowski.
Zakończony został remontu organów (stół gry i miechy organowe). Trwają jeszcze prace z zakresu zagospodarowania terenu przykościelnego. Planowane jest położenie kostki granitowej wokół kościoła. Chodniki będą odsunięte od ścian obiektu pozostawiając warstwę izolacyjną. Wykonane zostaną podjazdy dla niepełnosprawnych przy wejściach do kościoła. Obok plebanii — tzw. „domek Aneczki” dostosowany będzie do potrzeb muzealnych i tam planowane jest umieszczenie odrestaurowanej chorągwi Działyńskich. Tam miejsce też znajdą odnalezione archiwalia parafialne.
Poszukujemy obecnie wsparcia dla ekspozycji Chorągwi Działyńskich w naszym obiekcie, która obecnie znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu — dodaje ks. Zbigniew Markowski.
W konserwacji obecnie znajdują się dwa zabytkowe obiekty z kościoła. Jest to obraz św. Antoniego i św. Franciszka. Obrazy są w pracowni Pauliny Gref w Warszawie. Parafia pozyskała prywatnego sponsora na sfinansowanie odnowy zabytków. Sporym wydarzeniem dla parafii i niewątpliwie miasta był powrót do kościoła XIV-wiecznej Piety z Malborka, gdzie dokonano konserwacji i szczegółowych badań. Muzealnicy z Malborka przygotowali też nową aranżację ekspozycji w kościele. — Wszystkim Parafianom składamy serdeczne podziękowania za ofiary i modlitwę, dzięki którym możemy cieszyć się wykonaniem tylu inicjatyw duszpasterskich i ekonomicznych — Bóg zapłać — powiedział ks. Zbigniew Markowski, kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Łąkowskiej.
Opr. Stanisław R. Ulatowski

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5