Obwodnica Nowego Miasta w czerwcu 2022 i który korytarz drogi Ostróda - Grudziądz zostanie wybrany?

2021-12-31 16:31:59(ost. akt: 2021-12-31 16:56:09)
Mapka planowanej drogi Ostróda - Grudziądz

Mapka planowanej drogi Ostróda - Grudziądz

Autor zdjęcia: GDDKiA Olsztyn

Rok 2021 był kontynuacją prac na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego. Zaawansowanie rzeczowe tej inwestycji wynosi ponad 82 procent. Przedstawiamy także informację dotyczącą realizacji drogi Ostróda - Grudziądz.
W najbliższym czasie, na obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego, zależnie od pogody, wykonywane będą ogrodzenia, prace brukarskie, roboty ziemne oraz porządkowanie terenu. Wiosną kontynuowane będą roboty nawierzchniowe — mówi Karol Głębocki, główny specjalista pionu dyrektora oddziału — stanowisko ds. komunikacji społecznej.
Obejście drogowe Nowego Miasta ma być oddane do użytku w czerwcu 2022 roku. Inną trasą, którą zainteresowani są przedsiębiorcy i mieszkańcy powiatu nowomiejskiego jest inwestycja drogowa Ostróda - Nowe Marzy, a konkretnie który korytarz zostanie wybrany.
W ubiegłym roku zakończono prace nad studium korytarzowym drogi między Ostródą a Grudziądzem, które jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. — Z czterech proponowanych korytarzy, po przedstawieniu ich m.in. przedstawicielom samorządu terytorialnego, do dalszych prac wskazaliśmy dwa, o szerokości kilku kilometrów każdy. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo - Wirwajdy. Jeden z korytarzy biegnie w pobliżu Iławy, drugi w okolicy Lubawy — informuje Karol Głębocki z olsztyńskiego oddziału GDDKiA. .
W woj. kujawsko-pomorskim na większości przebiegu korytarze pokrywają się, a planowana S5 może połączyć się z autostradą A1 na istniejącym węźle Grudziądz lub na południe od tego miasta. Projektanci pracując nad dokumentacją STEŚ, zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Wybór docelowego rozwiązania potwierdzony zostanie poprzez wydanie decyzji środowiskowych. Poprzedzi je szereg spotkań informacyjnych, podczas których pozyskane będą informacje od obywateli i przedstawicieli samorządów.
Orientacyjny koszt tych prac wyniesie około 33 mln zł. Koszt projektu i budowy drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem szacowany jest na ponad 5 mld zł. Przewiduje się, że zakończenie budowy nastąpi w roku 2032.
W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, dróg serwisowych, węzłów drogowych oraz obiektów inżynierskich.
Nowy odcinek S5 połączy drogę ekspresową S7 (Ostróda) z autostradą A1 (Grudziądz). Dzięki temu powstanie korytarz transportowy wschód-zachód i tym samym strategiczne połączenie głównych ośrodków gospodarczych regionu. Prognozowane średniodobowe natężenie ruchu na planowanej drodze ekspresowej S5 w roku 2048 wyniesie blisko 23 tys. pojazdów. red

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5