Ustawa o dodatku emerytalnym dla strażaków OSP, czeka na senackie procedowanie i podpis prezydenta

2021-12-28 16:26:05(ost. akt: 2021-12-28 16:33:09)
Poseł Zbigniew Ziejewski, jest członkiem OSP

Poseł Zbigniew Ziejewski, jest członkiem OSP

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

— Sejm przegłosował dodatek emerytalny dla strażaków OSP — przypomina Zbigniew Ziejewski, Poseł na Sejm RP. Ustawa uzyskała akceptację Sejmu bez żadnego głosu sprzeciwu.
Podczas 43. posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej posłowie głosowali nad nowelizacją ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Zmiana polegała na wprowadzeniu dodatku emerytalnego dla strażaków ochotników. Projekt ten został zaakceptowany przez Sejm bez żadnego głosu sprzeciwu.
Temat specjalnego dodatku emerytalnego dla strażaków OSP był dyskutowany w opinii publicznej od wielu lat. W trwającej kadencji Sejmu oraz Senatu debatowano nad trzema inicjatywami ustawodawczymi, zapewniającymi dodatkowe świadczenie emerytalne. W końcu, po pięciu latach od wpłynięcia do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy, posłowie doszli do porozumienia w tej sprawie.
Wiosną bieżącego roku, po wielu latach dyskusji, ukazał się projekt, który przewiduje 200 złotych dla każdego mężczyzny, który przez co najmniej 25 lat czynnie uczestniczył w działaniach lub akcjach ratowniczych oraz dla kobiet, które podobne działania podejmowały przez minimum 20 lat. Jako czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział w działaniach lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku.
Od początku sprawowania mandatu posła zabiegałem o dodatek emerytalny dla strażaków ochotników. To właśnie ochotnicy poświęcają swój cenny czas na bezinteresowną pomoc w ratowaniu życia i mienia mieszkańców – powiedział Zbigniew Ziejewski, poseł na Sejm RP.
Na początku grudnia Sejm głosował nad wspomnianym projektem, gwarantującym 200 złotych dodatku emerytalnego dla strażaków ochotników. Ustawa uzyskała akceptację Sejmu bez żadnego głosu sprzeciwu.
Niezwykle się cieszę, kiedy do Sejmu wpływają projekty, co do których nie ma żadnych wątpliwości i wszystkie partie, od prawa do lewa, je popierają. Pozostaje jednak niedosyt, że nie udało się wynegocjować minimum 400 złotych miesięcznie dodatku przy 20 latach służby, tak jak to miało miejsce w obywatelskim projekcie ustawy. Jako Koalicja Polska mocno zabiegaliśmy o większe fundusze dla emerytowanych strażaków OSP – skomentował Zbigniew Ziejewski z PSL.
Teraz ustawa, gwarantująca 200 złotych dodatku emerytalnego dla strażaków OSP, czeka na procedowanie przez Senat oraz podpis prezydenta. red

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5