Nowomiejska Kampania „Biała Wstążka”

2021-11-29 13:03:46 (ost. akt: 2021-11-29 13:08:23)

Autor zdjęcia: Nadesłane

Dnia 10 grudnia, czyli w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, kończy się tegoroczna kampania „Biała wstążka”, którą zapoczątkowano 25 listopada w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie angażuje się w kampanię od 2010 roku. W okresie jej trwania organizatorzy zachęcają, szczególnie mężczyzn, do manifestowania sprzeciwu wobec przemocy. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.
W Gminie Miejskiej Nowe Miasto kampanię społeczną „Biała Wstążka” swoim patronatem objął Józef Blank, burmistrz miasta, który jako pierwszy otrzymał też symboliczną białą wstążkę. Do zaangażowania w kampanię włodarz miasta zachęca nie tylko pracowników Urzędu Miejskiego oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych, ale i wszystkich mieszkających w naszym mieście mężczyzn. Warto wspomnieć, że burmistrz, który w 2018 roku otrzymał tytuł Kawalera Białej Wstążki, deklaruje swoją dyspozycyjność, pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy, a jednocześnie nie mającym odwagi żeby reagować i przeciwstawiać się takim zachowaniom.
Tegoroczna edycja kampanii nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na konieczność radzenia sobie z rodzinnymi dramatami wywołanymi przemocą w rodzinie w czasach ogólnoświatowej pandemii covid-19.
Informujemy, że pomocy osobom dotkniętym przemocą na terenie miasta udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z siedzibą przy ul. Korczaka 4. opr. ul

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5