Umowa podpisana, czas na remont i zakupy

2021-07-30 11:11:22 (ost. akt: 2021-07-30 11:26:04)

Autor zdjęcia: Urząd Marszałkowski

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 100 tysięcy złotych na dofinansowanie 22 projektów Kół Gospodyń Wiejskich. Wśród nich dwa z powiatu nowomiejskiego.
Granty marszałka województwa warmińsko - mazurskiego dla Kół Gospodyń Wiejskich zostały rozdane. Na 51 złożonych wniosków, wsparcie finansowe trafi do 22. Wśród nich jest Koło Gospodyń Wiejskich z Radomna, które otrzyma blisko 5 tysięcy złotych na doposażenie pomieszczenia kuchennego w celu poszerzenia działalności kulturalno-kulinarnej.
Drugie Koło z powiatu nowomiejskiego, to panie z Łąkorza, które 5 tysięcy złotych przeznaczą na rozwój działalności świetlicy wiejskiej w swojej wsi.

— Działania Kół Gospodyń Wiejskich zyskały przychylność samorządów gminnych i powiatowych, które czynnie włączają się w organizację przedsięwzięć na swoim terenie - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Ich działalności we wsiach i gminach prowadzona jest ponadto w ramach współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś oraz rolnictwo. Dorobek kobiet zrzeszonych w kołach gospodyń jest bardzo bogaty, mają one ogromny wpływ na rozwój polskiej wsi, działalność na rzecz środowiska wiejskiego, integrację społeczności lokalnej oraz kultywowanie polskiej tradycji wiejskiej.

26 lipca 2021 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się podpisanie umów.

KGW Radomno reprezentowała Marta Kotewicz, umowę podpisał wójt gminy Nowe Miasto, Tomasz Waruszewski oraz skarbnik gminy Joanna Artuszewska. Dofinansowanie przeznaczone będzie na remont kuchni.

KGW Łąkorz reprezentowała Małgorzata Szustak, umowę podpisał wójt gminy Biskupiec, Arkadiusz Dobek, wraz ze skarbnikiem gminy Beatą Dudalską.
Środki zostaną przeznaczone być na zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój działalności Kół Gospodyń Wiejskich (sprzęt AGD, namioty, grille, garnki, naczynia, sztućce, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni czy ekspozytory do przetworów i innych wytwarzanych produktów) oraz zakup strojów ludowych i regionalnych.

red.al
nowemiasto@gazetaolsztynska.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5