ROD „Witaminy” — zielona miejska oaza

2021-07-29 13:03:50 (ost. akt: 2021-07-29 13:10:50)
Zebranie ROD Witaminy odbyło się w plenerze

Zebranie ROD Witaminy odbyło się w plenerze

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Rodzinny Ogród Działkowy „Witaminy” został utworzony w 1978 roku. Jest do dziś „zieloną wizytówką” Nowego Miasta, miejscem wypoczynku i relaksu dla właścicieli działek i ich gości. Ostatnio podsumowano roczną działalność ROD.
Dość przypomnieć, ze na terenie 5 – hektarowego ogrodu, przy ulicy Sadowej, utworzono 138 działek, a średnia powierzchnia jednej działki wynosi 3 ary. W ogrodzie zrzeszonych jest 192 działkowców. Ogród jest nie tylko miejscem wypoczynku i relaksu, ale przede wszystkim dostarcza świeżych, zdrowych owoców i warzyw. Niesie to również za sobą wymierne korzyści dla rodzinnych budżetów.
Plenerowe zebranie prowadził Henryk Orzechowski, prezes ROD, który na początku zaznaczył, że okres sprawozdawczy był niezwykle ciężki i trudny również dla działkowców. Obowiązywały rygorystyczne zasady ogłoszone przez rząd. W początkowym okresie obowiązywała nawet zasada nie odwiedzania ogrodu. Tu warto nadmienić, że podczas wzmożonego okresu pandemii przejawiła się duża tendencja do nabywania działek przez mieszkańców miasta. Popyt, jak zaznaczał prezes ROD Witaminy, był i jest niesamowity, a podaż nikła.
Zarząd ogrodu w okresie sprawozdawczym odbywał posiedzenia i spotkania robocze, związane z lustracją terenu i prowadzonymi pracami gospodarczymi i zadaniami remontowymi. Podczas zebrania mówiono o pozytywnych i negatywnych sprawach dziejących się wokół ogrodu. — W tym momencie stwierdzić należy, że stosunkowo dobrze, poza nielicznymi przypadkami, przedstawiała się sytuacja z terminowością wnoszonych opłat. Niepokój natomiast, budzi korzystanie przez niektórych działkowców z ogrodowych pojemników na odpady. Spotyka się wyrzucanie plastikowych i szklanych pojemników, odzieży, pierzyn i kołder, dywanów, a także pozostałości roślinnych. Dla przypomnienia – istnieje obowiązek posiadania i wykorzystywania kompostownika na każdej działce — mówił prezes Orzechowski.
W ostatnich miesiącach kontynuowano realizację programu modernizacji działek. Efektem tych działań jest wyraźna poprawa w utrzymaniu działek, w przestrzeganiu przepisów dotyczących nasadzeń, estetyki, koszenia trawy na alejach przyległych, oznakowania. Niestety, nie wszystko w funkcjonowaniu ROD jest tak kolorowe. — Obserwujemy, niestety, przypadki dewastacji naszych urządzeń i wystroju poprzez niszczenie tablic, ogrodzenia, zamka furtki wejściowej, głównie jak się wydaje przez młodych gości naszych działkowców. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem – za zachowanie swoich gości odpowiada działkowiec — skarży się prezes ROD.
Dla poprawy i ciągłej dbałości o bezpieczeństwo osób i mienia zarząd podpisał porozumienie pomiędzy ROD a komendantem powiatowym policji, na podstawie którego lustrowany jest okresowo teren ogrodu przez patrole policyjne, w tym porą nocną. W związku z przypadkami wandalizmu i chuligaństwa, zarząd podjął decyzję o zamontowaniu na budynku biura ogrodu kamer monitoringu, co dało już efekty. Dwie kamery pracują przez 24 godziny na dobę z miesięczną rejestracją obrazu.
— Nie sposób wymienić wszystkie podjęte działania w tym czasie. Czy był to okres dobrze spełnionego obowiązku? Ocena należy do społeczności działkowej. Jedno jest pewne – zarząd starał się odpowiedzialnie wywiązywać ze swoich zadań. Sporo prac zostało wykonanych. Satysfakcją jest to, że coś zrobiliśmy dla nas – działkowców, choć nie tylko – bo i dla bardzo wielu osób z Nowego Miasta, odwiedzających nasze tereny zielone — podsumował Henryk Orzechowski, który przy okazji podziękował wszystkim osobom i instytucjom wspierającym działalność ROD.
Stanisław R. Ulatowski

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5