Jak poszła matura uczniom ze szkół w powiecie nowomiejskim?

2021-07-26 14:01:06 (ost. akt: 2021-07-26 14:36:59)

Autor zdjęcia: archiwum GN

W tym roku matura była też nieco łatwiejsza, bo obniżono wymagania m.in. na egzaminie z matematyki (na poziomie podstawowym np. te dotyczące funkcji i graniastosłupów, a w całości zredukowano temat brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów). Do tegorocznej matury przystąpiło 273 tys. 419 uczniów.
Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym — z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

W tym roku nie było jednak obowiązkowych egzaminów ustnych ani obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru. Jeśli jednak maturzysta chciał przystąpić do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, to mógł wybrać maksymalnie sześć z puli: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SŁUŻB MUNDUROWYCH W BIELICACH
Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych: 11
Zdawalność (%) : 36
Język polski - poziom podstawowy:
>>> liczba zdających: 11 (zdawalność 91%)
Język angielski - poziom podstawowy:
>>> liczba zdających: 11 (zdawalność 91%)
Matematyka - poziom podstawowy:
>>> liczba zdających: 11 (zdawalność: 36%)

TECHNIKUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W KURZĘTNIKU
Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych: 87
Zdawalność (%) : 62
Język polski - poziom podstawowy:
>>> liczba zdających: 87 (zdawalność 92%)
Język angielski - poziom podstawowy:
>>> liczba zdających: 87 (zdawalność 85%)
Matematyka - poziom podstawowy:
>>> liczba zdających: 87 (zdawalność: 70%)
Geografia - poziom rozszerzony:
>>> liczba zdających: 42 (zdawalność 23%)
Język angielski - poziom rozszerzony
>>> liczba zdających: 25 (zdawalność 55%)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych: 97
Zdawalność (%) : 89
Język polski - poziom podstawowy:
>>> liczba zdających: 97 (zdawalność 98%)
Język angielski - poziom podstawowy:
>>> liczba zdających: 94 (zdawalność 96%)
Matematyka - poziom podstawowy:
>>> liczba zdających: 97 (zdawalność: 90%)
Geografia - poziom rozszerzony:
>>> liczba zdających: 50 (zdawalność 30%)
Chemia - poziom rozszerzony
>>>liczba zdających: 16 (zdawalność 59%)
Język angielski - poziom rozszerzony
>>> liczba zdających: 44 (zdawalność 67%)
Język polski - poziom rozszerzony
>>> liczba zdających: 16 (zdawalność 53%)
Matematyka - poziom rozszerzony
>>> liczba zdających: 14 (zdawalność 57%)

Matura poprawkowa 2021 odbędzie się w sierpniu, a jej wyniki zostaną ogłoszone 10 września 2021 roku.

red.al
nowemiasto@gazetaolsztynska.pl


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5