Umowa na rewitalizację nowomiejskiego rynku podpisana

2021-06-10 21:44:06 (ost. akt: 2021-06-10 21:52:02)
Podpisanie umowy w MCK

Podpisanie umowy w MCK

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Niebawem rozpoczną się prace mające na celu rewitalizację nowomiejskiego rynku. W czwartek, 10 czerwca, Józef Blank,burmistrz miasta wraz z Wiolettą Chętnicką, skarbnikiem, w obecności Damiana Artuszewskiego, zastępcy burmistrza podpisał umowę z Wojciechem Hilger z zarządu firmy „Prasbet”
Grudziądzkie przedsiębiorstwo budowlano-drogowe, zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego do realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków unijnych. Całkowita wartość robót budowlanych określona w umowie opiewa na kwotę nieco ponad 11 mln złotych. Warto wspomnieć, że ta inwestycja jest trzecią z pięciu zadań realizowanych w Nowym Mieście Lubawskim, które dofinansowane zostały ze środków określonych w Ponadlokalnym Programie Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Kwota dofinansowania inwestycji pn. „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” wynosi ponad 5,5 miliona złotych. Rozpoczęcie prac planowane jest od 1 lipca, a zakończenie do końca lipca 2022 roku. Jak zapewniał przedstawiciel wykonawcy, pierwsze prace rozbiórkowe rynku rozpoczną się już po 20 czerwca. ul

Wojciechem Hilger z firmy Prasbet udziela wywiadu lokalnej TV

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5