Rodzinne Ogrody Działkowe mogą liczyć na wsparcie marszałka

2021-04-14 20:05:53 (ost. akt: 2021-04-14 18:12:15)
Takie działki spotkamy w nowomiejskim ROD Witaminy

Takie działki spotkamy w nowomiejskim ROD Witaminy

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza pierwszą edycję konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2021 roku. O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego. 
Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe oraz promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa na Warmii i Mazurach.

Ogólnoświatowe trudności, z jakimi od ponad roku przyszło nam się borykać, zdominowały całe sektory życia społecznego. Jednak skierowały też ogromną uwagę na Rodzinne Ogrody Działkowe jako bezpieczne miejsca do spędzania czasu na świeżym powietrzu — mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Środki mogą być przeznaczone na wydatki z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, odnowy lub remontu na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni. Ponadto na ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD (adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji istniejących terenów zielonych), organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne (w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw), zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę estetyki miejscowości (montowane na stałe strefy hamaków, leżaków, kompleksowe miejsca postoju dla rowerzystów, pomosty). 

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 150 tysięcy złotych, z czego na jeden projekt dofinansowanie wynosi maksymalnie 15 tysięcy złotych. Każda gmina może złożyć tylko jeden wniosek. Nabór potrwa do 7 maja 2021 roku. 
Więcej informacji oraz regulaminy na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/6504-rodzinne-ogrody-dzialkowe-ze-wsparciem-marszalka
red


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5