Emerytura Jacka Audy, komendanta powiatowego straży pożarnej

2021-03-31 00:39:30(ost. akt: 2021-03-31 00:48:57)
Komendant Jacek Auda i jego zastępca Krzysztof Szałkowski przed sztandarem nowomiejskiej jednostki PSP

Komendant Jacek Auda i jego zastępca Krzysztof Szałkowski przed sztandarem nowomiejskiej jednostki PSP

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Brygadier Jacek Auda, z urodzenia nowomieszczanin, służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął na początku września 1993 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście. Teraz odszedł na emeryturę.
Jacek Auda przez lata służby przechodził kolejne szczeble zawodowej kariery. Pracował m. in. jako dyżurny operacyjny stanowiska kierowania, specjalista na stanowisku do spraw kontrolno – rozpoznawczych. W roku 2006 został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście. Pod koniec kwietnia 2008 roku objął stanowisko komendanta powiatowego.

Brygadier Jacek Auda w roli komendanta powiatowego przyczynił się do wysokiego poziomu funkcjonowania i gotowości operacyjnej nowomiejskiej komendy.
Przez lata jego pracy wymieniono w zasadzie wszystkie pojazdy komendy, w tym pozyskano nowoczesny podnośnik. Trzeba także wspomnieć o licznych sukcesach strażaków z Nowego Miasta podczas zawodów sportowo – pożarniczych. Liczne tytuły mistrzowskie są przykładem doskonałego wyszkolenia i sprawności funkcjonariuszy.

W służbie brygadiera Audy w Państwowej Straży Pożarnej niezwykle ważną rolę odgrywały Ochotnicze Straże Pożarne. Wzorowa współpraca z samorządami umożliwiła dynamiczny rozwój i właściwe wyposażenie jednostek OSP. Przez te lata do ochotników trafiło 12 nowych średnich lub ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Wśród wielu wysokich odznaczeń resortowych i państwowych, brygadier Jacek Auda uhonorowany został Medalem Niemieckiego Związku Straży Pożarnej za Współpracę Międzynarodową.

W pożegnaniu odchodzącego na emeryturę komendanta wzięli udział: poseł Zbigniew Ziejewski, wszyscy szefowie nowomiejskich samorządów, proboszcz nowomiejskiej parafii oraz zaproszeni przedsiębiorcy. Z Olsztyna przyjechał nadbrygadier Tomasz Komoszyński, komendant wojewódzki PSP. Szczególnie z ust samorządowców padło wiele miłych komendantowi słów dotyczących wieloletniej współpracy. Poseł Zbigniew Ziejewski dołączył się do grona wypowiadających i dodał, że dzięki profesjonalizmowi podkomendnych brygadiera Audy, jego gospodarstwo zostało uratowane, kiedy opanował je groźny pożar.

Podczas uroczystego apelu odczytano decyzje komendanta wojewódzkiego o mianowaniu na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Nowym Mieście st. kpt. Krzysztofa Szałkowskiego, który był dotychczasowym zastępcą bryg. Jacka Audy. Nowy komendant zadeklarował dalszą współpracę z samorządami. Dodał też, że współpraca z odchodzącym komendantem była dla niego dużym wyróżnieniem.
Stanisław R. Ulatowski

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5