Maturzyści z powiatu nowomiejskiego z drugim, najlepszym wynikiem w województwie

2020-08-11 14:20:18 (ost. akt: 2020-08-11 14:30:02)

Autor zdjęcia: ZS Kurzętnik

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2020.
W powiecie nowomiejskim do matury przystąpiło 196 uczniów. 74% to średnia zdawalność matury w 2020. To drugi wynik w województwie!

137 absolwentów liceum ogólnokształcącego uzyskało wynik zdawalności w wysokości 80%, 59 absolwentów techników uzyskało zdawalność na poziomie 61%.

Wynik maturzystów powiatu nowomiejskiego jest drugim, najlepszym wynikiem spośród wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Na pierwszym miejscu z wynikiem 75% jest powiat nidzicki, najsłabiej wypadli maturzyści z powiatu ostródzkiego - 59%.


Do egzaminów z WSZYSTKICH przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku (w czerwcu) przystąpiło w całym województwie 8.858 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem
języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również
do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.
Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r.
– obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

red.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5