Akcja "Biała Wstążka" w Gminie Kurzętnik

2019-12-09 15:02:18(ost. akt: 2019-12-09 15:32:11)
Kampania “Biała Wstążka” jest największą na świecie kampanią mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Noszenie symbolicznej białej wstążki jest oznaką sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w stosunku do kobiet.
Kampania odbywa się z okazji światowych 
16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, w ramach której 4 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach odbyła się gminna konferencja pod patronatem Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kurzętniku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, dyrektorzy szkół z gminy Kurzętnik, pracownicy ośrodka pomocy społecznej, przedstawiciele GCK w Kurzętniku, funkcjonariusze policji i straży pożarnej, sołtysi, radni, pedagodzy i przedstawiciele rady rodziców oraz uczniowie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała pani Katarzyna Pukalska – dyrektor placówki oraz Sekretarz Gminy Kurzętnik pani Magdalena Rynkowska, która doceniła szczególną wrażliwość społeczną i zaangażowanie w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pana Łukasza Groszkowskiego – dzielnicowego  gminy Kurzętnik.

Jednym z punktów konferencji było przedstawienie noszące tytuł „Misja specjalna” w wykonaniu uczniów szkoły, przygotowane przez p. Annę Lewicką i p. Anetę Milz.

Następnie głos zabrał dr Wiktor Chmielarczyk, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił powagę problemu przemocy domowej. Uświadomił zebranym, iż życie w długotrwałym stresie niesie za sobą szereg chorób, których doznają osoby pokrzywdzone. Jak wynika z badań są to m. in. bóle żołądka, głowy, nerwobóle, udary, kołatania serca, alergie, depresje czy myśli samobójcze. W procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie bez znaczenia jest rola Policji jako jednego 
z najważniejszych elementów tej profilaktyki. Wśród obecnych na konferencji reprezentantów komendy był zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim pan Mirosław Mozarczyk, który omówił rolę współpracy między instytucjami pomocowymi i omówił istotę działalności zespołów interdyscyplinarnych. W swoim wystąpieniu podkreślił także, jak ważne jest odpowiednie podejście do osób pokrzywdzonych i doznających przemocy w rodzinie . Uczestnicy konferencji poznali także smutne statystyki dotyczące stosowania przemocy na terenie powiatu nowomiejskiego i na terenie gminy Kurzętnik.

Na koniec dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Grażyna Deranek podziękowała wszystkim, którzy czynnie włączają się w budowę lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Obrazek w tresci

Biała wstążka 2019 w powiecie nowomiejskim.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
7 grudnia 2019 r. godz. 10.00-12.00
Dyżury po 2h: prawnika, terapeuty ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownika socjalnego
Kampania społeczna na terenie szkół pn. „Stop przemocy” w ramach której zorganizowano I Gminny Konkurs Plastyczny „Stop Przemocy” dla uczniów szkół podstawowych oraz wystawa prac;


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim
6 grudnia 2019 r. godz. 7.30-14.30
Konferencja z elementami warsztatu pt.: „Przemoc wobec dziecka – trauma emocjonalna i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku
7 grudnia 2019 r. godz. 9.00-12.00
W grudniu br. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbędzie się konferencja dot. problemów przemocy i agresji. Jej współorganizatorami są: GOPS w Kurzętniku, GKRPA i Zespół Interdyscyplinarny w Kurzętniku oraz Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach;


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie
7 grudnia 2019 r. godz. 9.00-12.00
Przeprowadzenie debat z uczniami klas VI-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Grodziczno,
Spotkanie otwarte dla osób chcących pogłębić wiedzę na temat przemocy i jej przeciwdziałania oraz porad i konsultacji specjalistów (psycholog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny) w terminie dyżuru ośrodka,
Przeprowadzenie I Gminnego Turnieju Szkół o puchar Wójta Gminy, w ramach kampanii pod nazwą „Uczniowie Gminy Grodziczno Razem Przeciw Przemocy”,
Zorganizowanie II Gminnej Konferencji tematycznej z udziałem Wójta Gminy, przedstawicieli samorządu lokalnego, członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, mieszkańców gminy oraz prelegentów i specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy,
Propagowanie informacji na temat przemocy i jej przeciwdziałania (plakaty, ulotki) za pośrednictwem samorządu lokalnego oraz stron internetowych;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
4 grudnia 2019 r.
Dyżur: psychoterapeuty, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, pracownika socjalnego
19 listopada 2019 r. – konferencja pn. „Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci”,
4 grudnia 2019 r. godz. 11.00-14.00 – warsztaty dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim i grup roboczych.
Rozpropagowanie ulotek, informatorów, broszur, itp. o tematyce przeciwdziałania przemocy;

Obrazek w tresci


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5