"BIAŁA WSTĄŻKA 2019" w Nowym Mieście Lubawskim

2019-11-20 13:09:35(ost. akt: 2019-12-09 15:16:27)

Autor zdjęcia: KPP NML

We wtorek 19 listopada 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się konferencja pt. "Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii BIAŁA WSTĄŻKA.
Organizatorem konferencji był Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.
Wśród prelegentów konferencji byli pracownicy naukowi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, m.in. mgr Karolina Szelągowska, która wygłosiła wykład pt. "Zatrudnianie dzieci poniżej 16 roku życia w polskich realiach", a dr Justyna Krzywkowska zapoznała zgromadzonych z „Współdziałaniem państwa i Kościoła Katolickiego w zakresie zwalczania patologii społecznych z udziałem dzieci”. Natomiast dr Agata Opalska-Kasprzak poruszyła tematykę „Uchylania się od obowiązku alimentacyjnego z perspektywy prawa karnego.”

Wykład o „Kanonicznej ochronie małoletnich przed nadużyciami seksualnymi” przedstawił ks. dr Marek Paszkowski z Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, zaś „Aspekt prawny krzywdzenia dzieci” i działania podejmowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie scharakteryzowała mł. asp. Ludmiła Mroczkowska.

W programie konferencji nie zabrakło również wystąpienia Burmistrza Józefa Blanka, który podkreślił potrzebę podejmowania przez instytucje, służby oraz samorządy różnorodnych działań sprzyjających tworzeniu grup wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy.

Jednocześnie gospodarz miasta podziękował całemu zespołowi interdyscyplinarnemu - działającemu przy nowomiejskim MOPS - za pełnienie ważnej roli wspierania osób doświadczających przemocy, a jednocześnie nie mających odwagi, żeby reagować i przeciwstawiać się takim zachowaniom. UM NML

Obrazek w tresci

Biała wstążka 2019 w powiecie nowomiejskim.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
7 grudnia 2019 r. godz. 10.00-12.00
Dyżury po 2h: prawnika, terapeuty ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownika socjalnego
Kampania społeczna na terenie szkół pn. „Stop przemocy” w ramach której zorganizowano I Gminny Konkurs Plastyczny „Stop Przemocy” dla uczniów szkół podstawowych oraz wystawa prac;


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim
6 grudnia 2019 r. godz. 7.30-14.30
Konferencja z elementami warsztatu pt.: „Przemoc wobec dziecka – trauma emocjonalna i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku
7 grudnia 2019 r. godz. 9.00-12.00
W grudniu br. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbędzie się konferencja dot. problemów przemocy i agresji. Jej współorganizatorami są: GOPS w Kurzętniku, GKRPA i Zespół Interdyscyplinarny w Kurzętniku oraz Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach;


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie
7 grudnia 2019 r. godz. 9.00-12.00
Przeprowadzenie debat z uczniami klas VI-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Grodziczno,
Spotkanie otwarte dla osób chcących pogłębić wiedzę na temat przemocy i jej przeciwdziałania oraz porad i konsultacji specjalistów (psycholog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny) w terminie dyżuru ośrodka,
Przeprowadzenie I Gminnego Turnieju Szkół o puchar Wójta Gminy, w ramach kampanii pod nazwą „Uczniowie Gminy Grodziczno Razem Przeciw Przemocy”,
Zorganizowanie II Gminnej Konferencji tematycznej z udziałem Wójta Gminy, przedstawicieli samorządu lokalnego, członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, mieszkańców gminy oraz prelegentów i specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy,
Propagowanie informacji na temat przemocy i jej przeciwdziałania (plakaty, ulotki) za pośrednictwem samorządu lokalnego oraz stron internetowych;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
4 grudnia 2019 r.
Dyżur: psychoterapeuty, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, pracownika socjalnego
19 listopada 2019 r. – konferencja pn. „Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci”,
4 grudnia 2019 r. godz. 11.00-14.00 – warsztaty dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim i grup roboczych.
Rozpropagowanie ulotek, informatorów, broszur, itp. o tematyce przeciwdziałania przemocy;

Obrazek w tresci

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5